Astazi este: Sambata, 27 Mai 2017   

Validare HTML 4.01 Transitional

Validare RSS

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
HCL 34-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:042396,15 kb
HCL 35-privind conferirea Diplomei-Pitesteni Centenari.pdf2013.03.1 09:54:04459,92 kb
HCL 36-privind atribuirea de denumire unor artere de circulatie din municipiul Pitesti, in zona str Darzu si zona aleei Stadionului.pdf2013.03.1 09:54:052079,58 kb
HCL 37-privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privata situat in intravilanul municipiului Pitesti, str Crinului nr 26.pdf2013.03.1 09:54:05502,28 kb
HCL 38-privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privata situat in cartierul Grigoresti, in intravilanul municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:05520,87 kb
HCL 39-privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr 416 din 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare .pdf2013.03.1 09:54:061444,5 kb
HCL 40-privind admiterea si aprobarea procesului verbal la punerea in functiune a obiectivului de investitii-Centrala termica PT 717.pdf2013.03.1 09:54:062186,75 kb
HCL 41-privind aprobarea inchrierii, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:06528,08 kb
HCL 42-privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:07545,27 kb
HCL 43-privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:07690,07 kb
HCL 44-privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reconfigurarea terenului situat in intravilanul municipiului Pitesti, bulevardul Petrochimistilor nr 2.pdf2013.03.1 09:54:07504,04 kb
HCL 45-privind conferirea Diplomei de fidelitate.pdf2013.03.1 09:54:071034,92 kb
HCL 46-privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Pitesti, in anul 2013.pdf2013.03.1 09:54:07539,83 kb
HCL 47-privind nivelul alocatiei de hrana in cresele din municipiul Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:08489,69 kb
HCL 48-privind aprobarea criteriilor, de acces la locuinta si de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte.pdf2013.03.1 09:54:08422,35 kb
HCL 49-privind aprobarea propunerii de atribuire a denumirii de Sebastian Papaiani actualului cinematograf Modern.pdf2013.03.1 09:54:08441,34 kb
HCL 50-pentru modificarea si completarea HCL nr 69 din 12.02.2008 privind constituirea comisiei de atestare a administratorilor de imobile.pdf2013.03.1 09:54:08531,79 kb
HCL 51-privind organizarea Simfoniei Lalelelor- Editia a XXXVI-a.pdf2013.03.1 09:54:291582,53 kb
HCL 52-privind avizarea preluarii unui teren din domeniul public al statului si admininistrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:291524,96 kb
HCL 53-privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Pitesti.pdf2013.03.1 09:54:29659,41 kb
HCL 54-privind repartizarea unei locuinte sociale din fondul locativ aflat in patrimoniul public al Municipiului Pitesti si in administrarea SPEP.pdf2013.03.1 09:54:30641,04 kb
HCL 55-privind repartizarea unei locuinte sociale din fondul locativ aflat in patrimoniul public al Municipiului Pitesti si in administrarea SPEP.pdf2013.03.1 09:54:30623,54 kb
HCL 56-privind completarea anexei la HCL nr 25 din 30.01.2013 privind transmiterea in administrare a unor imobile.pdf2013.03.1 09:54:30927,04 kb
HCL 57-privind prelungirea contractului de inchiriere nr 6116 din 14.05.2008 incheiat intre SPEP si domnul Aslan Eduard-Ovidiu.pdf2013.03.1 09:54:30596,69 kb
HCL 58-privind achizitionarea unor servicii de consultanta juridica.pdf2013.03.1 09:54:31565,74 kb
HCL 59-privind aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri din sistemul de alimentare centralizata cu energie termica ce urmeazã a fi valorificate.pdf2013.03.1 09:54:31523,51 kb
HCL 60-privind aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri din sistemul de alimentare centralizata cu energie termica ce urmeazã a fi valorificate.pdf2013.03.1 09:54:31270,23 kb
HCL 61-privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru unitatile locative situate in Municipiul Pitesti, strada Sf. Vineri, bloc P17 si strada Lanariei, bloc A3.pdf2013.03.1 09:54:31576,52 kb
HCL 62-privind modificarea si completarea HCL nr 29 din 30.01.2013 privind avizarea preturilor si tarifelor locale de producere, transport, distributie si furnizare a energiei .pdf2013.03.1 09:54:311311,89 kb
HCL 63-privind aprobarea documentatiei pentru organizarea licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru vanzarea unor bunuri.pdf2013.03.1 09:54:32601,12 kb
30 fisier(e) - 25721,65 kb

CAUTARE

 

Autentificare
Curent: Anonymous
Trafic

Vizitatori: 154518, online: 1

portal/arges/pitesti/portal.nsf192.168.1.254192.168.1.254192.168.1.254_2017_5_27