Administrația Domeniului Public Pitești

  

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
PITEŞTI

Adresa: Strada Obor nr.3

C.I.F. RO 4122213

Telefon/fax: 0248/221401/223526/218266

E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com

 

Administraţia Domeniului Public este serviciu public cu personalitate juridică, certificate ISO

9000:2001,ISO 14001:2005 şi ISO 18001:2004, organizat sub autoritatea Consiliului Local Piteşti

Numărul de personal conform organigramei aprobate 270 salariaţi, din care:

Conducerea unităţii: 2

Alt personal de conducere (şefi secţie şi şefi compartimente): 9

Personal de specialitate: 42

Personal deservire: 1

Personal muncitor: 216

 

Conducerea administrativa

 

Branişte Florentin Mircea: Director

Ogradă Cristina: Contabil şef

Pavel Ionel: Şef Birou Aprovizionare, Juridic şi Achiziţii Publice

Gheorghe Florin: Şef Birou Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare

Popescu Ion: Şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi

Popescu Niculina: Şef Serviciu Grădina Zoologică

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

I.Compartimente Funcţionale

 

-       Biroul Aprovizionare, Juridic şi Achiziţii Publice

-       Biroul Tehnic şi Problematica Mediului

-       Biroul Resurse Umane ,Administrativ şi Protecţia Muncii

-       Biroul Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare

-       Compartimentul  Financiar Contabilitate

-       Cabinetul Medical

 

II. Unităţi de producţie şi prestări servicii

 

  1. SECŢIA REPARAŢII STRĂZI ŞI MECANIZAREA LUCRĂRII

1.1  ATELIER PREPARAT MIXTURI ASFALTICE ŞI REPARAŢII STRĂZI

-      Administrează instalaţiile de semaforizare din municipiu, execută marcajele specifice de sistematizare a circulaţiei;

-      Prepară mixturi asfaltice, întreţine şi repară străzi, alei, trotuare, parcări;

1.2  ATELIER EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE MAŞINI ŞI UTILAJE

-      Exploatează şi întreţine maşinile şi utilajele unităţii din dotare;

 

2. LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

 -     Efectuează analize şi determinări fizico - mecanice pentru mixturile asfaltice produse in laborator şi în staţiile de preparare.

 

      3. ATELIER ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DOMENIULUI PUBLIC

-      Construieşte şi întreţine mobilierul urban, inclusiv terenurile de joacă pentru copii;

-      Amplasează şi întreţine statuile din municipiu, asigură materialele necesare manifestărilor organizate de Primărie şi Consiliul Local Piteşti;

-      Amenajează, exploatează şi întreţine în stare de funcţionare forajele pentru apa potabilă aflate pe domeniul public al municipiului Piteşti.

 

     4. GRĂDINA ZOOLOGICĂ

-      Amenajează, întreţine, exploatează si incaseaza contravaloarea biletelor de intrare în Gradina Zoologică .

 

     5. BIROUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI PRESTĂRI SERVICII FUNERARE

-     Prestează servicii funerare și asigură evidența concesionărilor pentru locurile de veci.

 

Administraţia Domeniului Public Piteşti intervine în situaţiile de urgenţă care pot apărea pe raza municipiului Piteşti în vederea eliminării efectelor acestora.

Sub coordonarea Primăriei municipiului Piteşti, împreună cu alte unităţi subordonate acesteia,Administraţia Domeniului Public Piteşti contribuie cu maşini, utilaje şi deservenţi la acţiunile pentru îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea poleiului şi a gheţii.