Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A
PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI

 

 
Obiectul de activitate: Servicii de administrație publică generală
Cod CAEN: 8411
Adresa: Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, cod poștal 110017
Tel: 0248.210.380
Fax: 0248.210.280
            spepmp@gmail.com
CIF: RO 18812396
Operator de date cu caracter personal nr. 14802
Director executiv – Constantin ZICHIL
Contabil șef – Gheorghe ZAHARIA
 
Program de funcţionare
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi:                     08:00 – 18:30
Vineri:                08.00 – 13:30
 
Serviciul Exploatare Parcări - program de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri:  10:00 – 15:00
Joi:    10:00 – 12:00  și 15:00 – 18:30
Vineri:                        10:00 –  13:30
Tel: 0348.433.444
 
Structura organizatorică - compartimente funcționale:
- Contabil șef, cu subordonatele:
- Compartimentul Contabilitate;
- Compartimentul Financiar;
- Atelierul de Întreţinere a Patrimoniului, în subordinea căruia funcționează:
   - Compartimentul de Gestionare şi Protecţie a Animalelor fără Stăpân, Animalelor  Pierdute sau Abandonate şi de Gestionare a Deşeurilor Animaliere;
- Serviciul de Iluminat Public;
- Serviciul Exploatare Parcări, cu compartimenul subordonat:
     - Compartimenul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului;     
- Secția Administrare Baze de Agrement și Sport, cu subordonatele:              
     - Serviciul Agrement;
     - Compartimentul Administrare Stadion "Nicolae Dobrin";
- Biroul Fond Locativ şi Spaţii cu Altă Destinaţie;
- Biroul Biroul Urmărire, Executare Contracte şi Reclamă–Publicitate;
- Compartimentul Juridic;
- Compartimentul Investiţii-Achiziţii;
- Compartimentul Informatic, Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă şi Situaţii  de Urgenţă, Managementul Calităţii şi Mediului.
 
Serviciul de Iluminat Public - preluare sesizări / deranjamente privind iluminatul public:
Tel.: 0248.21.21.33