Vineri, MARTIE 22, 2019

Tarife servicii publice.

Tarife servicii publice .

          JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
 
PREŢURILE ŞI TARIFELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND
CU DATA DE 01.04.2018
 
SERVICIUL PRESTAT
PREŢURI / TARIFE
POPULAŢIE
(inclusiv T.V.A.)
PREŢURI / TARIFE
PERSOANE JURIDICE
(exclusiv TVA)
BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ
4,00 lei/mc
3,67 lei/mc
Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Arges şi S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Legea nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
CANALIZARE EPURARE APE UZATE
4,13 lei/mc
3,79 lei/mc
ENERGIE TERMICĂ
230 lei/Gcal
318,43 lei/Gcal ( preţ local mediu )
Contractul de delegare nr.9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv Argeş şi S.C. Termo calor Confort S.A. H.C.L.nr. 245/19.06.2014 H.C.L. nr. 40/15.02.2018
COLECTARE ŞI TRANSPORT GUNOI MENAJER
8,68 lei/lună/persoană
64,73 lei/mc deşeuri municipale precolectate selectiv 90,58 lei/mc deşeuri municipale în amestec 51,72 lei/mc deşeuri biodegradabile
Contractul de concesiune nr.086/10.05.2012, încheiat între A.D.I. Servsal Arges şi Asocierea S.C.T.D.M.
TARIF UNIC 97,11 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri rezultate din construcţii şi demolări
TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
2,00 lei/1 călătorie
 
Contractul de delegare nr.16574/2408/2013, încheiat între Municipiul Piteşti şi S.C. Publitrans 2000 S.A. H.C.L. 178/24.11.2016