Sambata, OCTOMBRIE 16, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.10.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
- Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile: urbanism, arhitectură sau construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 06.10.2021, ora 10.00 – proba  scrisă
- Interviul- în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la susținere probei scrise.
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfășurării concursului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Persoana de contact: Albu Alina Elena, consilier în cadrul Biroului Management Resurse Umane; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 07.09.2021-27.09.2021
 


 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
 Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
 Pentru formular adeverinta vechime, click aici
 Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
 Pentru bibliografie si tematica, click aici
 Pentru a consulta fisa postului, click aici
 Pentru rezultat selecție dosare, click aici
Pentru rezultat proba scrisa, click aici
Pentru rezultat proba interviu, click aici
Pentru rezultat final, click aici