Joi, NOIEMBRIE 26, 2020

Anunț depunere ofertă la Procedura proprie privind atribuirea acordului-cadru având ca obiect "Prestarea serviciilor poștale și de curierat"

A N U N Ţ

Municipiul Pitești invită operatorii economici interesați să depună ofertă la Procedura proprie privind atribuirea acordului-cadru având ca obiect "Prestarea serviciilor poștale și de curierat". Anunțul este publicat și în SICAP cu nr.ADV1183114. Se poate consulta la rubrica Publicitate anunțuri SICAP.
Pentru documentatie atribuire click aici
Pentru invitație participare click aici