Joi, AUGUST 22, 2019

Plata impozitelor locale, cu bonificație, până la 31.03.2019, inclusiv

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport, aferente anului fiscal 2019, se pot plăti în două rate egale până la data de:
- 31 martie 2019, inclusiv;
- 30 septembrie 2019, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:
- impozitului pe clădiri;
- impozitului pe terenuri;
- impozitului pe mijloacele de transport,
datorat pentru întregul an fiscal 2019, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2019, inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2019, până la data de 31 martie 2019, inclusiv.

Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.