Duminica, IULIE 22, 2018

Anunţ public privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, str. Rovine FN (fost str.Traian nr.12), în vederea construirii „Locuință P+1E+2E+3”

INIŢIATOR:
SANDU CONSTANTIN ELVIS
SANDU MARIANA LILIANA

ELABORATOR:
S.C.ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arhitect, Amalia Gugui 


OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 411mp, situat în municipiul Piteşti, str. Rovine  FN (fost str.Traian nr.12), Sandu Constantin Elvis și Sandu Mariana Liliana propun construire „Locuință P+1E+2E+3E retras și împrejmuire teren" cu acces carosabil din strada Rovine.
Principalii indici urbanistici propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 40% ;  C.U.T. propus = 1,5; 
• Regim de înălţime P+1E+2E+3Eretras;
• Clădirea va păstra aliniamentul existent în zonă.
Clădirea va avea 3 locuri de parcare în incinta proprietăţii conform HCL 428/2007.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.


  
PERSOANA DE CONTACT:
Arhitect Șef: Victor Cătălin Ghiță

Primăria Municipiului Piteşti
Strada Victoriei nr. 24, camera nr. 17
Program cu publicul: marţi orele 8.00-12.00; joi orele 14.00-18.00.