Vineri, DECEMBRIE 14, 2018

Invitație de participare la procedura simplificată proprie

Municipiul Pitești invită operatorii economici interesați să depună ofertă la Procedura simplificată proprie privind atribuirea acordului-cadru având ca obiect "Prestarea serviciilor poștale și de curierat". Anunțul este publicat și în SICAP cu nr.ADV1049675. Se poate consulta la rubrica Publicitate anunțuri SICAP.

Click aici pentru documentația de atribuire.
Click aici pentru clarificări.