Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu

ANUNȚ PUBLIC
privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu

 

Municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 24, Pitești, judet Argeș, titular al planului / programului  - Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată, cu suprafața de 70,98 ha aparținând Municipiului Pitești, realizat prin Studiul adițional la Amenajamentul Ocolului silvic Pitești, județ Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul mai sus menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 24, Pitești, județ Argeș, în zilele de luni – vineri, între orele 8-13.

Obsevații / comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 15  zile de la data publicării anunțului.