Duminica, FEBRUARIE 17, 2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PITESTI  titular al  proiectului „Realizare incubator de afaceri „Pitesti Business Hub”  propus a fi amplasat în mun.Pitesti, str.Fratii Golesti, nr.6,  jud.Argeş  anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi nu se supune procedurii de evaluare adecvata.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmsm3.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.