Joi, AUGUST 22, 2019

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie pentru consilier juridic

A N U N T

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 30.01.2019, ora 10.00,  la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a  funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Juridic.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice, specializarea drept;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
- să dețină competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 30.01.2019, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 04.02.2019, ora 10.00 – interviul.    
 Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 10.01.2019-17.01.21019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru declarație pe propria răspundere, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.

Pentru rezultat selectie dosar, click aici

Pentru rezultat proba scrisa, click aici.
Pentru a consulta rezultatul final, click aici.