Vineri, IANUARIE 17, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Administraţiei Domeniului Public Piteşti

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data de 26 septembrie 2019, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul din strada Obor nr. 3 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şef Atelier Administrare şi Întreţinerea Domeniului Public, pe o perioadă determinată de 12 luni;
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 35 ani;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului Muncii;- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de sef Atelier Administrare si Intretinerea Domeniului Public;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în profilul tehnic;
- să aibă experienţă în domeniul studiilor minim 5 ani, dovedită cu documente (adeverinţe);
- să aibă competenţe în domeniul construcţiilor.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 03.09.2019, orele 1200;
Concursul, pentru ocuparea postului contractual vacant de şef Atelier Administrare şi Întreţinerea Domeniului Public, consta în  următoarele probe:
- probă scrisă - va avea loc în data de 26.09.2019 începând cu ora 10.00;
- interviu - va avea loc în data de 02.10.2019 începând cu ora 10.00;
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs precum şi alte relaţii suplimentare se obțin de la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248/223526, interior 113.