Luni, DECEMBRIE 9, 2019

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale

Administraţia Domeniului Public Piteşti cu sediul în strada Obor, nr.3, în conformitate cu HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează în data de 14 august 2019,  orele 10.00, la Grădina Zoologică situată în Pădurea Trivale, concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale, vacante de muncitor necalificat (crescător, îngrijitor animale sălbatice captive) pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani;
- trebuie să aibă studii minim 8 clase;
- fara vechime;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
- să aibă scrisul lizibil (citeţ, descifrabil).
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 06.08.2019, orele 15.30;
Concursul pentru ocuparea celor trei posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Grădina Zoologică Trivale constă în probă practică şi interviu:
- proba practică va avea loc în data de 14.08.2019  începând cu ora 10.00;
- interviul  va avea loc în data de 19.08.2019 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.