Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Anunț - vehicule fără proprietar

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.421/2002 modificatã și completatã prin Legea nr.97/2020 privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unitãților administrativ-teritoriale, aducem la cunoștințã publicã faptul cã se cautã proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului următor:

Mercedes Benz, număr de înmatriculare: P1274BK, culoare gri, staționat pe domeniul public al municipiului Pitești, str. Exercițiu, în spatele blocului PS8; vezi anunțul aici;