Joi, NOIEMBRIE 26, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 10.12.2020, ora 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24,  concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal, cu durată normală a timpului de muncă din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă:
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției prevăzută la lit. "e".
 
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramurile de științe: economice sau inginerești;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 5 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
        - 10.12.2020, ora 1000 – proba  scrisă;
        - 15.12.2020, ora 1000 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane-telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 06.11.2020-25.11.2020.

 

Pentru acte necesare, click aici
Pentru atribuțiile specifice postului click aici
Pentru bibliografie click aici