Duminica, IULIE 22, 2018

Anunţ public privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 25, în vederea construirii „Clădire locuinţe colective P+3E”

INIŢIATORI:
Teodorescu Cornel-Ion
ELABORATOR:
S.C. Arca Proiect 2000 S.R.L.
Arhitect, Anton Staicu 


OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, str.Pictor Nicolae Grigorescu nr 25, Teodorescu Cornel-Ion propune construire: „Clădire locuinţe colective P+3E” cu acces carosabil din str. Pictor Nicolae Grigorescu".
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 45% ;  C.U.T. propus = 2,4% ; 
• Regim de înălţime P+3E
• Clădirea se retrage în aliniamentul existent în zonă.
• Se vor prevedea 9 locuri de parcare.
Clădirea va avea locuri de parcare corespunzătoare în incinta proprietăţii beneficiarului funcţie de  numărul apartamentelor construite.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

 

PERSOANA DE CONTACT:
Sef Serviciu: Cristian Glogojanu

Primăria Municipiului Piteşti
Strada Victoriei nr. 24, camera nr. 27A
Program cu publicul: marţi orele 8.00-12.00; joi orele 14.00-18.00.