Joi, AUGUST 22, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea unor funcții publice vacante, din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă, din Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 11.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice:
a) 1 funcție publică de conducere vacantă de Șef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă, gradul II;
b) 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
A. Pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice,  management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare de minim 5 ani;
- competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
B. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă:
-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice/administrație publică;
- competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 11.02.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 15.02.2019, ora 9.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 07.01.2019 - 28.01.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie pentru funcția de inspector, click aici.
Pentru bibliografie pentru funcția de șef birou, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru declarație pe propria răspundere, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru rezultat selectie dosar, click aici
Pentru rezultatul probei scrise, click aici.
Pentru rezultatul final, click aici