Joi, AUGUST 22, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea unor funcții publice de executie, vacante, din cadrul Compartimentului Comunicare din Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 08.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice de executie, vacante, din cadrul Compartimentului Comunicare:
a) 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
b) 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;
c) 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante, sunt:
A. pentru  postul de consilier clasa I, gradul profesional superior:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință filologie;
- competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel avansat, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
B. pentru  postul de consilier clasa I, gradul profesional asistent:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 1 an;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
C. pentru  postul de consilier clasa I, gradul profesional debutant:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință informatică; ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; științe economice;
- cunoștințe de operare/programare pe calculator, nivel avansat, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
           - 08.02.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
           - 13.02.2019, ora 11.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 07.01.2019 - 28.01.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru a consulta fișele posturilor, click aici.
Pentru declarație pe propria răspundere, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.

Pentru a consulta rezultatul selectiei dosarelor, click aici.
Pentru a consulta rezultatul soluționării contestației, click aici.
Pentru a consulta rezultatele obținute la proba scrisă, click aici.
Pentru a consulta rezultatele obținute la concurs de către candidați, click aici.