Sambata, AUGUST 8, 2020

Anunț angajare în cadrul Administrației Domeniului Public Pitești

În data  de 05 septembrie 2019,  orele 10.00,  la sediul Secţiei Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, f.n., judeţul Argeş  din cadrul  A.D.P.Piteşti, se organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante de muncitor necalificat întreţinere drumuri, pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
- trebuie să aibă studii minim 8 clase;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (apt din punct de vedere medical şi psihologic), atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 28.08.2019, orele 15.30;
Concursul pentru ocuparea celor patru posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi constă în probă practică şi interviu:
- proba practică va avea loc în data de 05.09.2019  începând cu ora 10.00;
- interviul  va avea loc în data de 09.09.2019 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.