Miercuri, AUGUST 21, 2019

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane fizice .

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane fizice .

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane fizice

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice, completată şi semnată;
2. În cazul înstrăinării, se completează declarația privind creanțele bugetare datorate bugetului local;
3. Act de identitate proprietar(i) – original şi copie “conform cu originalul” sau procură/împuternicire conform dispoziţiilor legale din partea proprietarului bunului – original sau copie legalizată;

Note :
- Certificatele de atestare fiscală necesare persoanelor fizice, avâd ca scop CADASTRU, INTABULARE, INFORMARE, LICITAȚIE, ALIPIRE, IPOTECĂ, DEZMEMBRARE și ALOCAȚIE, se emit și la centrele de încasare a impozitelor și taxelor locale
;

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil / plătitor, prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia;
- Certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice se eliberează solicitantului la sediul Primăriei Municipiului Piteşti (camera 46) şi la Centrul de încasare impozite şi taxe locale din incinta Centrului Cultural al Municipiului Piteşti situat în b-dul Republicii, bl. G1, parter.