Sambata, MAI 30, 2020

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane juridice .

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane juridice .

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - pentru persoane juridice

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice, completată, semnată de DIRECTOR / ASOCIAT / ADMINISTRATOR JUDICIAR ;
2. În cazul înstrăinării, se completează declaraţia privind creanţele bugetare datorate bugetului local;
3. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice, semnată de DIRECTOR / ASOCIAT / ADMINISTRATOR JUDICIAR ;
4. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice – original şi copie “conform cu originalul”;

Note :
- Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil / plătitor, prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia;
- Certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice se eliberează solicitantului la sediul Primăriei Municipiului Piteşti (camera 46).