Sambata, MAI 30, 2020

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul înstrăinării (radierii) unui mijloc de transport - pentru persoane fizice .

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul înstrăinării (radierii) unui mijloc de transport - pentru persoane fizice .

Actele necesare pentru scoaterea din evidență a mijlocelor de transport - pentru persoane fizice

1. Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ;
2. Act de înstrăinare :
a) c
ontract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport - 5 exemplare originale
sau
b) certificat de distrugere (adeverință eliberată de operatorii economici care desfășoară activități de dezmembrare, etc.) - 1 original și 4 copii
3. Cartea de identitate a autovehiculului - original și copie „conform cu originalul”
;

4. Act de identitate proprietar(i) - original şi copie “conform cu originalul”
sau
procură/împuternicire, conform dispoziţiilor legale, din partea proprietarului bunului - original sau copie legalizată ;
5. Declaraţie privind creanţele bugetare datorate bugetului local ;


Note :
- Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil / plătitor, prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia;
- Scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, pentru persoane fizice, se realizează la sediul Primăriei Municipiului Piteşti (camera 46) şi la Centrul de încasare impozite şi taxe locale din incinta Centrului Cultural al Municipiului Piteşti situat în b-dul Republicii, bl. G1, parter.