Sambata, MAI 30, 2020

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul înstrăinării (radierii) unui mijloc de transport - pentru persoane juridice .

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul înstrăinării (radierii) unui mijloc de transport - pentru persoane juridice .

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul înstrăinării (radierii) unui mijloc de transport - pentru persoane juridice

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice, completată, semnată de DIRECTOR / ASOCIAT / ADMINISTRATOR JUDICIAR ;
2. Declaraţie privind creanţele bugetare datorate bugetului local;
3. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice, semnată de DIRECTOR / ASOCIAT / ADMINISTRATOR JUDICIAR ;
4. Act de identitate al reprezentantului  persoanei juridice – original şi copie “conform cu originalul”;
5. Actul de înstrăinare (factură, contract de cesiune / novaţie, etc.) – original şi 4 copii “conform cu originalul”;
6. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original şi copie “conform cu originalul”;
7. Fişă de înmatriculare, pentru aplicarea ştampilei în căsuţa “E”;

Note :
- Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil / plătitor, prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia;
- Certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - pentru persoane juridice - se eliberează solicitantului la sediul Primăriei Municipiului Piteşti (camera 46).