Duminica, MAI 31, 2020

Informații privind desemnarea operatorilor de calculator în cadrul secțiilor de votare

În contextul organizării și desfășurării în anul 2019 a alegerilor pentru Parlamentul European și a celor pentru alegerea Președintelui României va fi utilizat Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot (SIMPV) şi de prevenire a votului ilegal.
În acest sens, în fiecare secție de votare va fi desemnat un operator de calculator care va avea ca atribuție principală înscrierea în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin scanarea cărților de identitate sau prin tastarea cifrelor, după caz.
Potrivit legii, poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
- are cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- a absolvit învățământul general obligatoriu;
- are cunoștințe de bază în tehnologia informației.
Persoanele interesate să participe ca operator de calculator în secțiile de votare la alegerile pentru Parlamentul European și a celor pentru alegerea Președintelui României pot completa o cerere în acest sens, care va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr.24, intrarea B, Compartiment Relații Publice sau la sediul Biroului Județean Argeș al Autorității Electorale Permanente din Piața Vasile Milea nr.1.
Persoanele propuse vor fi instruite și evaluate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică.
Operatorii de calculator vor primi, pe perioada desfășurării activității în secțiile de votare, o indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Cererea tip pentru persoanele interesate poate fi obținută dând click.
1. Cerere operatori secții votare