Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 04.04.2019

Ordine de zi
Documentații urbanistice supuse avizării
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
din data de 04.04.2019

I. AVIZE de OPORTUNITATE

1. „YTARF UCSEPOP„ s.r.l. - hală depozitare;
Amplasament: DN 65B.  Teren situat în extravilanul municipilui Pitești, pentru care nu sunt stabilite condiții de amplasare și conformare a construcțiilor (autostrada Pitești – București).
Suprafață teren = 1.482 m2 + ½ din 30 m2.
Propuneri: introducere în intravilan; zonă pentru unități indistriale, servicii, depozitare și funcțiuni complementare - platforme, alei carosabile și pietonale, parcări, spații verzi, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici: P.O.T.= 35 %; C.U.T. = 0,80.
Regim maxim de înălțime: P+1E+M;  H max cornișă = 6,0 m.
Amplasare: la aliniament (latura de nord-est), retragerea minimă va respecta condițiile impuse în avizul C.N.A.I.R., dar nu mai puțin de 25,0 m de la limita proprietății;
Retragerile minime față de limitele laterale și posterioară de proprietate:
- limita laterală de sud-est - 12,50 m; - limita laterală de nord-vest - 3,00 m;
- limita laterală de nord-est - 3,00 m; - limita posterioară de sud-vest - va fi impusă de avizul OMV Petrom s.a. (parcelă situată adiacent de fosta unitate industrială de prelucrare produse petroliere).
Alimentarea cu apă: din sursă proprie – bazin apă și de tip îmbuteliat
Racord la reteaua electrică din zonă (pe aliniamentul opus).

2. „PRIMAPHARM LIFE SCIENCE” s.r.l. - centru medical ambulatoriu
Amplasament: str. Basarabia, nr. 1D. Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 7, subzonă LMb- destinația stabilită fiind de zonă rezidențială cu regim mic de înalțime.
Suprafață teren = 1.072 m2
Indicatori max : P.O.T. = 35 %; C.U.T. = 0,7.
Potrivit H.G.R. 525/1996, pentru construcții de sănătate, amplasament organizat pe trei zone, dimensiona-te în funcție de capacitatea construcției: zonă ocupată de construcții; zonă accese alei, parcaje, zonă verde cu rol decorative și de protecție. Suprafața minima a terenului care va cuprinde cele 3 zone funcționale este de 5 m2/consultație.
Propuneri: subzonă pentru servicii medicale și funcțiuni complementare admise - instituții, spații verzi sau sport amenajate, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 45 %; C.U.T. = 1,4.   
Regim maxim de înălțime: S+P+2E; H max. cornișă = 14,0 m.
Amplasare: la aliniament (latura de sud), retragerea minimă este de 8,0 față de la carosabil
Retragerile minime față de limitele laterale = 3,0 m și 5,0 m față de limita posterioară.
Zonă cu utilități: apă, electrice, gaze.

3. „NICOMARSAM IDEAL” s.r.l. – 5 locuințe înșiruite P+1E+M
Amplasament: str. Căpitan Ion Cuțui, nr. 13. Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 33, subzonă -I 33a- destinația stabilită fiind de unități industriale, producție, depozitare, unități de prestări servicii.
Suprafață teren = 909 m2
Indicatori existenți: P.O.T. = 50 %; C.U.T. = 1,5.
Potrivit H.G.R. 525/1996,  pentru zonă rezidențială cu locuințe P, P+1, P+2, P.O.T. maxim admis = 35 %;    
Propuneri: subzonă rezidențială - locuințe cu regim mic de înălțime, realizate în sistem înșiruit și funcțiuni complementare admise - spații verzi sau sport amenajate, accese pietonale și carosabile, par-cări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  55 %;     C.U.T. = 1,65.   
Regim maxim de înălțime: P+1E+M; H max cornișă = 9,0 m.
Amplasare: la aliniament (latura de nord-est), retragerea minimă este de 0,6 față de limita proprietății;
Retragerile minime față de limitele respectă pevederile Codului Civil.
Zonă cu utilități: apă, electrice, gaze.

4. Marin Lucian - clădiri locuințe colective (cca. 60 apartamente în 2 clădiri)
Amplasament: aleea Gheorghe Alesseanu, nr. 7. Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 14, parțial în subzonă LMb+Isb+Pb și parțial în subzonă LIa- destinația stabilită fiind de zonă rezidențială cu regim mic de înalțime și zonă cu locuințe colective înalte.
Suprafață teren = 4.689 m2
Indicatori max : P.O.T. = 35 %; C.U.T. = 0,7. - pentru locuințe cu regim mic; P.O.T. = 40 %; C.U.T. = 1,5 – pentru locuințe înalte.
Propuneri: subzonă rezidențială cu locuințe înalte și funcțiuni complementare admise - instituții, spații verzi sau sport amenajate, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  40 %; C.U.T. = 1,8 (C.U.T.=1,5 majorat cu 20% L350, art.32, alin 7).   
Regim de înălțime: de la P+3E la Ds+P+5E; H max. cornișă =  ......,0 m.
Amplasare: la aliniament, retragerea minimă este de 6,0 față de limita proprietății, la str. E. Lovinescu.
Retragerile minime față de limitele laterale = H max. cornișă/4; față de limita posterioară H max. cornișă/2 .
Zonă cu utilități: apă, electrice, gaze.
Teren afectat de: rețea electrică aeriana 20 kV, două rețele de apă și o canalizare menajeră.

5. „INVEST INTERMED GFIFN” și „CREDIT GOLD & GF 2003” s.r.l. - clădire birouri P+4E
Suprafață teren = 826 m2 (două parcele: de 291 m2 și de 535 m2, pe care există o clădire P+2E locuință, conform extras carte funciară și sediu firmă (TEILOR) este specificat în memoriu.                                                                                                           
Amplasament: strada Smeurei, nr. 54-56, la intersecția cu strada Teilor. Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 13, subzonă LM 13(a+b) destinația stabilită fiind de zonă rezidențială cu regim mic de înalțime și funcțiuni complementare. Indicatori max : P.O.T. = 35 %;  C.U.T. = 0,7.  Pentru subzonă de instituții . . . . . .
Potrivit H.G.R. 525/1996,  pentru zonă rezidențială cu locuințe P, P+1, P+2, P.O.T. maxim admis  =  35 %;
Propuneri: subzonă instituții și servicii, cu clădiri înalte și funcțiuni complementare admise - locuire, spații verzi sau sport amenajate, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 75 %;     C.U.T. = 3,0 (C.U.T.=1,5 majorat cu 20% L350, art.32, alin 7).   
Regim de înălțime:  P+4E; H max. cornișă =  ......,0 m.
Amplasare: la aliniament, retragerea min. clădirii existente este de 1,85 m față de limita proprietății. Construcția propusă în sistem înșiruit cu locuința de la nr. 58 și clădirea existentă pe parcela de 535 m2. 
Retragerile minime față de limitele laterale = 0,6 m pe latura de sud-vest (la nr. 58) și alipită de locuința P+2E; față de limita de la aliniament = 1,40 m.
Zonă cu utilități: apă, electrice, gaze.

6. „CĂPITAN CUȚUI” s.r.l. - zonă mixtă - clădiri pentru servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale
Amplasament: strada Căpitan Ion Cuțui, nr. 13.    Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 33, subzonă I 33a, destinația stabilită fiind de zonă industrială cu unități de producție, depozite, unități de prestări servicii. Indicatori max. zonă industrială: P.O.T. = 50 %;  C.U.T. = 1,5.
Conform P.U.G., indicatori urbanistici stabiliți pentru zone mixte P.O.T. = 75 %;  C.U.T. = 2,1.
Potrivit H.G.R. 525/1996,  pentru zonă rezidențială P.O.T. = 70 %;  
Propuneri: subzonă mixtă (servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații medicale) cu clădiri înalte și funcțiuni complementare admise: spații verzi sau sport amenajate, accese pietonale și carosa-bile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 50 %; C.U.T. = 2,52 (C.U.T.=2,1 majorat cu 20%  L350, art.32, alin 7).   
Regim de înălțime: de la S+P+1E la Ds+P+6E; H max. cornișă = 27,0 m, măsurață din punctul cel mai ănalt al terenului.
Acces din strada Căpitan Ion Cuțui, pe două servituți de trecere.
Amplasare - retrageri minime față de  este de 6,0  față de limita proprietății, la str. E. Lovinescu.
Retragerile minime față de limitele de proprietate : între 4,3 m și H max. /4;
Zonă cu utilități: apă, electrice, gaze.
Teren cu formă poligonală neregulată.

II.DOCUMENTAȚII de URBANISM
7. DICĂ ADRIAN-SORIN - P.U.D. - clădire cu locuințe colective P+3-4E (7 apartamente)

Amplasament: str. Gîrlei, nr. 4A.  Teren situat în UTR nr. 22, subzona LI 22a - locuințe înalte existente și funcțiuni complemantare; P.O.T. max. = 40%; C.U.T. max. = 1,5.
S.teren = 288,00 m2; Acces din aleea carosabilă care comunică cu strada Gîrlei.
Propuneri: P+3-4E cu 7 apartamente;  H max atic = 16 m;
P.O.T. max = 35,50 % și C.U.T. max = 1,5; Sc = 68,4 m2; Set.1 = 115,20 m2 Sc.d. = 432,0 m2;

8. „HQC COMPANY” s.r.l.  P.U.D. - clădire cu locuințe colective S+P+5-6E (28 apartamente)
Amplasament: str. Gheorghe Ionescu Gion, nr.2B Teren situat în UTR nr. 19 subzona LI 19a - locuințe înalte existente și funcțiuni complemantare; P.O.T. max. = 40%; C.U.T. max. = 1,5.
S.teren = 729 m2; Acces din aleea carosabilă care comunică cu strada Gheorghe Ionescu Gion.
Prin H.C.L. nr. 424/2008, s-au aprobat P.O.T. max. = 53%; C.U.T. max. = 3,46.
Propuneri: S+P+5-6E cu 28 apartamente;  H max atic = 21,1 m;
P.O.T. max = 53 % și C.U.T. max = 3,46;  Sc = 385,72 m2;   Sc.d. = 2.521,82 m2;
Locuri de parcare : necesar 31 locuri, realizate pe proprietate = 31 (14 locuri la subsol și 17 la sol); 
Spații verzi: la sol = 31,1 m2; terase descoperite parter = 77,1 m2;  terasă comună et. 5 = 106, 4 m2
Colectare deșuri menajere – la parter, în cameră gunoi, cf. O 119/2014.
Spațiu joacă - amenajat pe terasa blocului - 25 m2 protejați de o împrejmuire estetică.
NOTĂ: cererea a mai fost prezentată în C.T.A.T.U. din 31.01.2019 - s-a solicitat refacere proiect cu
locuri de parcare cf. H.C.L. 428/2008 dimensionate, platformă menajeră, secțiune verticală, plan la scară lizibilă.

9. BRĂNESCU ION - P.U.D. - clădire locuințe colective (25 apartamente)
Amplasament: strada Gîrlei, nr. 74. Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 19, în subzonă LIa- destinația stabilită fiind de zonă rezidențială cu locuințe colective în clădiri înalte.
Suprafață teren = 1.167 m2. Indicatori max : P.O.T. = 40 %;  C.U.T. = 1,5.
Propuneri: clădire locuințe colective P+3 – 4E, 28 unități locative. H max. atic = 15,8 m.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 35 %; C.U.T. = 1,5
Sc = 250 m2; Set.1 = 385 m2 Sc.d. = 1.750 m2
Locuri de parcare: 26 locuri
Spații verzi = 232 m2; (19,9%); plarformă menajeră;  Spațiu joacă = 24 m2.
Este propusă o suprafață de 18 m2 pentru cedare la domeniul public - lărgire stradă.

10. GOȘOIU  MIHAI - P.U.D. - clădire locuințe colective P+3E; 
Amplasament: strada Petre Ispirescu, nr. 98.  Conform P.U.Z. aprobat cu HC.L. nr. 29/2008, teren în subzonă LM b2 - destinația stabilită fiind de zonă predominant rezidențială, cu regim de înălțime min. P+M, max. P+3E+M. Indicatori max: P.O.T. = 40 %; C.U.T. = 2  S.teren = 1.144 m2
Propuneri: clădire locuințe colective P+3E, cu  15 unități locative.     
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 39,4%,; C.U.T. = 1,55; H max. atic = 13 m.
Sc = 305 m2; Set.1 = 355 m2 Sc.d. = 1.350 m2
Locuri de parcare: 17. Acces din strada Episcop Grigorie Leu și Petre Ispitescu, după cedare teren
Spații verzi = 155,7 m2; (17,25%); plarformă menajeră; Spațiu joacă = 26 m2.
Este propusă o suprafață de 241 m2 pentru cedare la domeniul public - prelungire str. P. Ispirescu.
NOTĂ: cererea a mai fost prezentată în C.T.A.T.U. din 13.12.2019 - revenire - modificare indici ca urmare a  propunerii de cedare în domeniul public a unei fîșii din proprietate pentru realizare drum cu lățimea de 6 m;

III.DIVERSE
11. Aviz de principiu privind soluția de circulațiipentru obiectivul „Clădire servicii și locuințe colective” amplasat pe terenul situar pe strada Trivale, nr. 8.
12. „ENERGO MONTAJ” s.r.l. - documentație modificatoare P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 337/2017.