Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 20.05.2020

 DOCUMENTAȚII DE URBANISM
         (FAZA P.U.D., A.O., P.U.Z.)
 propuse pentru avizare în ședința C.T.A.T.U.- 20 mai 2020 - ora 14.00

 

1.    P.U.D. – strada Smârdan, 31-31B – nr. înregistrare 63665 din 23.11.2019 – ----------------
„ Clădire cu locuințe colective” , suprafața teren = 891,00 mp – 9 apartamente, 19 locuri parcare;
- Conform P.U.G. al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999 amplasamentul studiat se afla in zona cu functiuni de locuire si functiuni complementare, subzona fara valoare istorica - arhitecturala. Amplasamentul se afla in zona de cladiri cu regim de inaltime cu mai mult de 3 niveluri – Lia.
- Indicatorii urbanistici aprobați anterior: POT = 40% ;   CUT = 1,50 ; Rh cu mai mult de 3 niveluri ( Lia).
- PROPUNERI:
- POT max = 36,47% ; CUT max= 1,395 ; regim de înălțime propus 2S+P+3E; H maxim  = 14,00 m ; 
- suprafață propusă spații verzi = 280,66 mp (31,50 %);
- R.I.C. nr.17201/09.04.2020

2.   P.U.Z. – Strada Fântânii, nr.39 – nr. înregistrare 4122 din 27.01.2020 - ----------------„ Clădire locuințe colective P+4E” – 17 apartamente; suprafața teren = 894,39 mp;
- Conform P.U.G al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999, zona studiată se află  în UTR 12 Lm (a+b) zonă rezidențială cu locuințe existente cu regim mic de înălțime, cu posibilități de îndesire și funcțiuni complementare admise. Terenurile învecinate sunt ocupate de o locuință cu regim mic de înălțime, respectiv de un bloc de locuințe colective P+4E.
- Indicatorii urbanistici aprobați anterior: POT = 40% ;   CUT = 1,8 ;  H maxim = 17,00 m.
- PROPUNERI:
- POT max= 40,00 % , CUT max = 1,76 ; Rh = P+4E; Hmaxim =15,00 m
- Scp= 357,7 mp; suprafață spații verzi = 155,30 mp (17,36%);  loc de joacă = 15,00 mp;
- R.I.C. 802/09.01.2020
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020  s-a stabilit reanalizarea documentației după verificarea amplasamentului;

3.   P.U.Z. - Strada Căpitan Cuțui, nr.13 – nr. înregistrare 46760 din 03.10.2019 –  S.C. CĂPITAN CUȚUI S.R.L. - „ Schimbare de destinație în zonă mixtă cu servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale (dotări pentru sănătate)”- două blocuri D+P+6E ”
- Conform P.U.G al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999, zona studiată este situată în UTR 33a - I (33A),  subzonă industrială cu unităţi de producţie, depozite, unităţi de prestări servicii.
- Indicatorii urbanistici aprobați în PUG: POT = 50% ;  CUT = 1,5.
- Prin PUZ aprobat cu HCL 169/2017  (aflat în instanță și anulat prin sentința 845/2019, atacată la Curtea de Apel):  POT =  45% , CUT = 3,2  ;  Rhmaxim = D+3-4E , Hmax = 15,8 m.
-   PROPUNERI:
- Se propune transformarea zonei intr-una mixtă, L/IS – Locuinţe / instituţii şi servicii.
-   P.O.T. maxim  = 50% CUT maxim  = 2,1+20% = 2,52 ; Rh  = S+D+P+6E. ; Hmaxim  = 27,00m la cornişă.
- R.I.C. nr.17753/14.04.2020

4. P.U.Z. – strada Basarabia, nr.1D – nr. de înregistrare 14235 din 18.03.2020 – S.C. PRIMAPHARM LIFE SCIENCE S.R.L.- „ Construire centru medical ambulatoriu și împrejmuire teren” – pe terenul în suprafața de = 1095 mp
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul se află in UTR 7 LMb, subzona rezidențiala pentru locuințe cu regim mic de înălțime si funcțiuni complementare admise zonei: instituții publice si servicii nepoluante, spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, rețele tehnico-edilitare. Indicatorii urbanistici aprobați anterior:
- Regim de înălțime: min. P+M, max. P+2E,
- POT max = 35 %, CUT max = 0,7
- PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 1,5; Regim de înălțime propus = S+P+2E ; Hmax = 14m;
- Sc = 438 mp; Scd = 1642,5 mp;
- Spații verzi= 328,5 mp (30%); Locuri de parcare = 23 l.p.
- R.I.C. nr. 20777/12.05.2020

5.  P.U.D. –  Calea Craiovei, nr.91 - nr. înregistrare 33005 din 12.07.2019 - TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L.& S.C. MAIA CRAIOVEI RESIDENCE SRL - „ Ansamblu locuințe colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat” cu regim de înălțime 3S+P+8E+Dx, 4S+P+9E, 2S+P+8+Dx ;  184 apartamente
- Suprafața de teren = 5203 m2  ; Sc = 2093 mp; Scd = 18781 mp; Sc spațiu comercial= 182 mp; Sc parcare = 725 mp;
- Conform P.U.G al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999 terenul face parte din UTR3 si UTR8 din PUG mun. Pitesti. Subzona: LM3a+b (UTR 3) [LM – subzona cu locuinte cu regim mic de inaltime (ex.- LM3 a+b) – subzona cu Locuinte in UTR3 ; a = existent, b = propus]    Subzona: LI8A (UTR 8) [LI – subzona cu cladiri inalte –mai mult de 3 niveluri peste P+2E (ex. LI8a – locuinte inalte in UTR8, a = existent)]
-  Indicatorii urbanistici aprobați anterior:
- pentru subzona L (locuire) : POT maxim – 40%; CUT maxim – 2,00;
- pentru subzona LM (mixtă) : POT maxim – 60%; CUT maxim – 3,95.
- PROPUNERI:
- P.O.T. maxim propus = 45,5 % ; C.U.T. maxim propus = 3,94;  H maxim = 35m (27m + 6m pentru Dx+ 1,5 atic);
- spații verzi totale = 799,48mp; spații verzi simple = 370,18 mp; dale înierbate = 1431 mp;
- 261 locuri de parcare : 58 l.p. exterior, 203 l.p. în parcarea subterană; platformă gunoi = 27 mp.
- R.I.C. nr. 45149/26.09.2019
- reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. – în raport cu condițiile aprobate prin HCL nr. 154/29.04.2020 privind îndreptarea de eroare materială (Hmaxim = 27,5m, Rhmaxim = S+P+8-9E).


  6.  P.U.Z. – Smeurei, 8A, 8B, 8C - nr. înregistrare 12915 din 11.03.2020 - PERFECT HOUSE LUX S.R.L. - „ Imobil tip locuinte colective cu regim de inaltime propus Sb+Ds+P+4E – 5r cu functiuni complementare locuirii – birouri, spatii comerciale, spatii  medicale” pe terenul cu  suprafata totala de 1 418,00 mp.
- Conform P.U.G al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999, zona studiată se află  în UTR 1 – zona locuinte cu regim mic de inaltime, cu posibilitati de indesire.
- Destinatia stabilita conform Plan Urbanistic Zonal apropbat cu H.C.L. nr. 204/2004: terenul este situat in LA2 – suprafata destinata functiunilor cu caracter central, serviciilor si locuintelor.
- Indicatori urbanistici maximi conform P.U.G.: P.O.T.  =  35 %;   C.U.T. = 0,7.
- Indicatori urbanistici maximi conform P.U.Z.: P.O.T.  =  75 %;   C.U.T. = 2,4.
- Prin avizul de oportunitate s-au stabilit: P.O.T.  minim =  35 %;  P.O.T.  maxim =  50 %;  C.U.T. min =  0,84;    C.U.T. max = 2,4 .
- PROPUNERI:
- POT maxim = 40% ; CUT maxim = 2,00 ; Rh maxim = Sb+Ds+P+4E – 5r ; H maxim =21,00 m.
- R.I.C. nr.12842/11.03.2020
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020  s-a stabilit retragerea documentației pentru reanalizarea accesului;

7.   P.U.Z. – strada Ion Minulescu, nr. 21 – nr. de înregistrare 11694 din 04.03.2020 -  S.C. COMESAD PROVISO S.R.L. -  pe terenul în suprafață de = 2615,00 mp
„ Clădire locuințe colective și birouri”- 57 apartamente; 100 mp birouri;
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în U.T.R. nr. 20, subzonă LM(a+b), destinația stabilită fiind de zonă rezidențială - locuinţe cu regim mic de înălţime, cu posibilități de îndesire și funcţiuni complementare admise - instituţii publice şi servicii nepoluante, spaţii verzi sau sport amenajate, accese pietonale şi carosabile, parcaje, reţele tehnico-edilitare.
- Indicatori urbanistici maximi conform P.U.G.:   P.O.T.  =  35 %;   C.U.T. = 0,7. 
- Indicatori urbanistici maximi conform A.O. :  P.O.T.  minim =  20 %;    P.O.T.  maxim =  30 %;      C.U.T. min = 0,70;    C.U.T. max = 2,1
- PROPUNERI:
- POT max = 30% ; CUT max= 2,1 ; regim de înălțime propus S/D+P+5-6E; Hmaxim = 23,5 m
- spații verzi = 653,75 (25%), carosabil + parcaje =1176 mp.
-  R.I.C. nr. 12.351 / 09.03.2020

8.   A.O. – DN 65B – nr. de înregistrare 19429 din 30.04.2020 – S.C. ALFA ROM TRANS S.R.L.
„  Construire depozit piese auto” – pe terenul în suprafață de 3700 mp;
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în extravilan, fără reguli de construire.
- PROPUNERI:
- POT max = 50% ; CUT max = 1,50 ; Hmax cornișă = 9,00 m.

 

DIVERSE

9.    P.U.D – strada Trivale, nr.8 – nr. înregistrare 60424 din 18.12.2018 - ----------------- 
  „ Construire imobil servicii și locuințe colective S+P+3E” – 4 apartamente (et II și III) spații medicale la parter și etaj I; suprafața teren = 516m2 ;
- Conform cu prevederile P.U.Z. pentru zona centrală aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 terenul este situat în 
zonă protejată cu valoare istorico-arhitecturală, în situl urban „Bulevardul Republicii” AG-II-s-B-13432 -  subzona – LA2 – subzonă de locuit și funcțiuni specifice locuirii.
- Indici urbanistici aprobați în zonă:
- Locuințe: P.O.T. max = 40% ; C.U.T. max = 2,00;
- Zonă mixtă: P.O.T. max = 75% ; C.U.T. max = 2,40.
- PROPUNERI:
- P.O.T. max  =  75 %;  C.U.T. max = 2,4 ; H maxim = 17,00 m
- Suprafața construită propusă = 387,00 m2; Suprafață desfășurată propusă = 1238,40 m2;
- 10 locuri de parcare (amplasate la subsol);
- Spații verzi - o suprafață de 50,00 mp amenajată la sol, 80,00 mp spații verzi amenajate pe terasa (terasa verde).
- R.I.C. nr. 2515/17.01.2019
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020 s-a stabilit retragerea documentației prezentate și reanalizarea acesteia după restudierea accesului propus;

10.  P.U.Z. – Strada Ovid Densușianu, nr.2 – nr. înregistrare 59682 din 04.12.2019 - PLOSCĂ GHE. și PLOSCĂ MARIA – „ Ansamblu locuințe colective P+4E – trei imobile” – pe terenul în suprafața de 3632 mp
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Piesti, in U.T.R. LMh + Isb + Pb-18 .zona pentru locuinte , institutii si servicii cu inaltime variabila.
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri): P.O.T.  =  40 %;     C.U.T. = 1,8 . (C.U.T. = 1,5, majorat cu 20% conform art. 32, alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare).
- PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 1,8 (1,5 majorat cu 20%) ; Rhmax = P+4E ; Hmax = 17,00 m ;
- spații verzi = 540,50 mp (15%)
- R.I.C. nr. 6110/05.02.2020
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020  s-a stabilit reanalizarea documentației după verificarea amplasamentului;

11.  P.U.D. – Strada Depozitelor, nr. 17 – nr. de înregistrare 20786 din 12.05.2020 – S.C. C.N.C.D. S.A. – „Construire centru comercial, gospodărire de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire mijloace de publicitate”
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în zona I27a - zona unități industriale și funcțiuni complementare ; POT max admis = 50% ; CUT maxim admis = 1,5;
- PROPUNERI:
- POT maxim  = 50% ; CUT maxim  = 1,5 ; Rh maxim  = P înalt; H max = 9m;
- Suprafață teren = 8939 mp;
- Spații verzi amenajate = 868 mp (10%);
- R.I.C. nr.