Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 21.11.2019

Ordinea de zi a ședinței 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism 
privind documentațiile urbanistice supuse avizării din data de 21.11.2019


     1.  NECȘULESCU IOANA –A.O.-  CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI AMENAJARE PARCAJE, S+P+4E
     Suprafață teren = 820 mp;
     Potrivit P.U.G. al municipiului Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat în UTR 15, LM15 a+b, subzona locuințe cu regim mic de înălțime (P+2E) cu posibilități de îndesire.   
     Amplasament: aleea Florian Becescu, nr.15, cartier Trivale;
     Propuneri: amplasarea unui imobil cu locuințe colective și amenajare parcaje, cu regim de înălțime propus S+P+4E,
     P.O.T maxim propus = 46% ; C.U.T. maxim propus = 2,20 ; H maxim la cornișă = 16,00 m.
 
     2.  MARIN LUCIAN - P.U.D. – reanalizare – modificare proiect – varianta V03- retragerea (distanța) minimă de la 3,70 m la 5,00 m față de blocul 50-51 cu regim de înălțime P+4E și lărgire alee propusă spre modernizare de la l=5,00 m (propusă în varianta V02) la lmax=6,50 m (varianta V03)
     „ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ” - versiunea V03;
     -  Funcțiunea principală propusă: rezidențială-locuințe colective 14 unități locative;
     Amplasament: terenul este situat pe strada BRADULUI, nr. 20A, cartier Trivale, municipiul Pitești, cu acces din aleea care comunică cu strada Bradului (aleea Gheorghe Alesseanu) ;
     Suprafața terenului studiat în P.U.D. – 761,00 mp
     Propuneri: construirea unui imobil cu locuinte colective cu regim de inaltime P+3E-4r, cu 14 apartamente și 17 locuri de parcare.
     -  Indicatori urbanistici:  P.O.T. maxim = 39%; C.U.T. maxim = 1,50;
     -  Regim de înălțime maxim propus: P+3E-4r; H.maxim = 16,00 m;
     -  Spații verzi - o suprafață de 130,00 mp spatii verzi amenajate la sol (20,17%)
     Accesul auto și pietonal se va realiza din aleea Gheorghe Alesseanu (limita S de proprietate), propusă spre modernizare prin lărgire de la l=5,00 m (varianta V02) la lmax=6,50 m (varianta V03).
             
     3. ȘERBAN MĂDĂLIN și ȘERBAN DORINA CRINA – P.U.D. -  reanalizare – modificare proiect – varianta V03
„ CLĂDIRE CU LOCUINȚE COLECTIVE” cu regim de înălțime S+P+3E (etajul 3 retras), cu 16 apartamente (4 apartamente pe nivel).
Amplasament: strada Gheorghe Lazăr, nr.15 .
Suprafața teren studiat în P.U.D.= 1095 mp; conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.204/2004 terenul studiat este situat în zona centrală LA2- funcțiuni admise cu caracter central, servicii și locuințe. Indicatorii maxim admiși în zonă: P.O.T. maxim=40% ; C.U.T.maxim= 2,4+0,5 (terenuri alipite)
Propuneri: clădire cu locuințe colective S+P+3Eretras, 16 unități locative.
     - Indicatori urbanistici propuși:  P.O.T.  =  39,97%,;  C.U.T. = 1,55 ;   H max. (atic) =  12,90 m.
     - Sc parter = maxim 406 m2;    Sc desfășurată = 2131 m2
     - Locuri de parcare propuse : 18 locuri (14 locuri parcare la subsol și 4 locuri pe platforme betonate la nivelul solului);
     - Spații verzi: o suprafață de 216,8 mp (amenajată la sol);
     - Loc de joacă: 53,8 mp;
 Accesul auto și pietonal se va realiza din strada Ghe. Lazăr; se propune un acces pietonal din strada Sf. Vineri prin aleea de acces existentă.

     4.  ILIE ALEXANDRU și ILIE LUCICA MARINELA - P.U.D. – V02 – reanalizarea documentației (revenire)    „ CONSTRUIRE  IMOBIL SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE ” – 4 unități locative;
     Amplasament: terenul este situat pe strada Trivale, nr.8, municipiul Pitești și este situat într-o zonă rezidențială - locuințe individuale și colective de înălțime medie: min P+2E și funcțiuni completare locuirii, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004.
     Suprafața terenului studiat în P.U.D. - 516 mp
     Propuneri construirea unui imobil pentru servicii și locuințe colective cu regim de înălțime S+P+3E; servicii (parter și et.1); 4 apartamente (et. 2 și et. 3); Amplasarea clădirii: 3 laturi pe calcan;
     Sc= 387 mp; Sc desfășurată= 1238 mp.
     - Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 75 %; C.U.T. maxim  = 2,4;
     - Regim de înălțime maxim propus: S+P+3E;  H.maxim  = 17,00 m;
     - Locuri de parcare: 10 locuri de parcare propuse la subsolul clădirii;
     - Aliniament: 3,5 m de la limita proprietății
     - Spații verzi: 50,00 mp la sol și 80,00 mp pe acoperiș de tip terasă.
     Accesul pietonilor și autovehiculelor: se va asigura direct din strada Trivale, pe o rampă auto cu o lățime minimă de 3,50 m.

       5.  BADEA FLORIN- ALIN și BADEA ALINA – P.U.D.-
          „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – locuință unifamilială, 2 locuri parcare.
     Amplasament: terenul este situat pe strada Deceneu, nr. 5A, cartier Războieni;
     Folosinta actuală : teren curti construcții, teren liber de constructii.
     Amplasamentul în studiu are acces din strada Deceneu -în zonă se află clădiri diferite ca regim de înălțime de la P+1 la P+9E, toate cu funcțiunea de locuințe.
     Suprafața terenului studiat în P.U.D. este 314 mp (din măsurători cadastrale) și 433 mp din acte.
     Propuneri: construirea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+M și împrejmuire teren.
     - Sc= 66,42 mp ; Sd= 132,84 mp;
     - Indicatori urbanistici:  P.O.T. propus = 21,15%,  C.U.T. propus = 0,42.
     - Aliniament: 2,75 m față de limita către parcare ( S-E), 11,85 m față de strada Deceneu.
     - Spații verzi: 137,38 mp ( 43,78%).

     6. PĂUN MIHAI, PĂUN LUMINIȚA, PĂUN MARIO OCTAVIAN – P.U.D.-
     „CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE  COLECTIVE ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE, ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME S+DS+P+4E+5Er” – 28 unități locative
     Amplasament : strada Smeurei, nr.15-17;
     Destinatia stabilită conform Plan Urbanistic Zonal aprobat cu H.C.L. nr. 204/2004: terenul este situat în LA2 – suprafața destinată functiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor. Terenul studiat este situat în zonă protejată cu valoare istorico – arhitecturala – Situl urban „B – dul Republicii”, cod LMI – AG – II – m – B – 13432, în raza de protecție a Foișorului de Foc AG-II-m-B-13442.
     Suprafața de teren studiat în P.U.D. = 1081 mp;
     Propuneri: construirea unui imobil cu regim de înălțime S+Ds+P+4E-5r, cu 28 unități locative și spații cu altă destinație.
     - Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  38,00%,;  C.U.T. = 2,4 ; H max. cornișă = 21,00 m.
     - Sc la sol = 314,77 mp;    Sc desfășurată = 2595,04 mp
     - Locuri de parcare propuse = 33 locuri parcare:
     Subsol – 19 locuri de parcare (17 locuri de parcare la nivelul subsolului si 2 locuri de parcare in sistem Klaus)
     Demisol – 14 locuri de parcare.
     - Spații verzi: o suprafață de 330 mp (amenajată la sol) și o suprafață de 136,8 mp (dale înierbate;

     7. S.C. EMIR EXPORT-IMPORT S.R.L – P.U.D.-
„CONSTRUIRE HOTEL D+P+4E ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ - CASA MĂRCULESCU”
     Amplasament: terenul este situat pe Strada Egalității, nr.11, cu acces din strada Egalității;
     Folosința actuală: teren curți-construcții, cu construcții. P.O.T. existent=19,05%; C.U.T. existent=0,38;
     Suprafața terenului studiat în P.U.D. = 866 m2  ;
     Propuneri: construirea unui imobil cu regim de înălțime Ds+P+M/P+4E cu funcțiunea – turism (hotel cu 37 camere de cazare); reconversia functională a “Casei Mărculescu” prin  schimbarea functiunii, din locuintă în imobil cu funcțiunea servicii – demisol tehnic și parter cu spatii funcționale aferente hotelului (bar, salon mic dejun, etc. propus pentru conservare și restaurare, urmând să fie pusă în valoare prin introducerea în circuitul public);
     Indicatori urbanistici:  P.O.T. maxim propus = 62,35 %   ; C.U.T. maxim propus = 2,4;  
     Regim de înălțime maxim propus: Ds+P+M/P+4E
     Spații verzi propuse = 73,50 mp (20,50  mp spații verzi amenajate la sol +53,00 mp spații verzi din dale înierbate).

     8. S.C. INVEST INTERMED GF I.F.N. S.R.L. și S.C. CREDIT GOLD & GF 2003 S.R.L. – A.O. pentru elaborarea P.U.Z. pentru „ CONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+4E”
     Amplasament: strada Smeurei nr.54-56;
     Folosința actuală: : teren curți-construcții (804 mp și drum 22 mp). P.O.T. existent = 31,5 % ; C.U.T. existent = 0,94.
     Suprafața teren = 826 mp. 
     Locuri de parcare = ???
     Suprafață spații verzi = 83 mp(10%)
     Suprafață circulații și amenajări = 283 mp.
     Propuneri: construirea unei clădiri de birouri P+4E;
     Indicatori urbanistici maxim propuși:  P.O.T.= 75% ; CUT = 3.  

     9. ȘTEFĂNESCU MIOARA –A.O. „ CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI, S/D+P+5-6E”
  Amplasament: strada Ion Minulescu, nr.21, cartier Găvana III;
     Suprafață teren = 2615 mp;
     Propuneri: amplasarea unui imobil cu locuințe colective, cu regim de înălțime propus S+Ds+P+5-6E  și spații cu altă destinație complementare locuirii.
     Indicatori urbanistici maxinm propuși:   P.O.T. = 30% ; C.U.T.  = 2,1 ; H maxim = 21,5 m.
     În ședința din 23.09.2019 a fost cerute completări ale documentației cu studiu de soluție privind ocuparea specifică a terenului și propunerea volumetrică.

     10. S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MAIA VICTORIEI RESIDENCE S.R.L. – P.U.D. -
           „ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SERVICII MEDICALE, SPAȚII COMERCIALE, EXTINDERE DE LA S+P+4E+M LA S+P+6E ȘI REMODELARE CLĂDIRE ÎN CURS DE EXECUȚIE  REABILITARE ȘI RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE MONUMENT”
Amplasament: Strada VICTORIEI NR. 48, 52-52A, 54; amplasamentul studiat cu suprafață de 4277mp este construit în proporție de 18%, suprafața fiind ocupată de un corp în curs de execuție S+P+4E+M conf. Autorizației nr. 241/11.04.2017 și de construcția monument de arhitectură “Casa Gheorghe Nițulescu” cu regim de înălțime P+M.
Propuneri: Ansamblul propus este format din 5 corpuri (Corp A, Corp B, Corp C, Corp D, Corp E):
     - Funcțiunea principală propusă: Locuințe colective – 106 apartamente;
     - Funcțiuni conexe: spatii medicale, parcaje;
     - Regimul de înălțime maxim propus: S+P+6E (corp A - existent: P+M; corp B-existent: Ds+P+5E; corp C-propus: S+P+6E; corp D-propus: S+P+6E; corp E- propus: S+P+6E);
     - Locuri de parcare: 125 locuri de parcare
     - 106 locuri de parcare+10% (locuri parcare vizitatori)= 117 locuri parcare;
     - pentru 1241 mp spatii cabinete medicale = 8 locuri de parcare (1 loc de parcare/200mp)+ 20% (locuri pentru salariati/ vizitatori);
     - Indicatori urbanistici:  P.O.T.max = 55% ;  C.U.T.max= 2,6  ;  Hmax=24m

Diverse:

     11.  Regulament organizare și funcționare C.T.A.T.U.- concluziile privind propunerea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei tehnice, sugestii din partea membrilor.
12.  Clarificarea unor condiții impuse prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004, ca urmare a măsurilor dispuse de ISC - Regiunea Sud Muntenia, în urma controalelor efectuate la sediul Primăriei Municipiului Pitești, pentru investițiile din zona centrală (C.V. și C.N.)
     13.  Punct de vedere referitor la Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL 170/2017 - Calea Craiovei – solicitare   îndreptare eroare materială cu privire la regimul de înălțime.
     14. Analiză contract închiriere teren în vederea realizării organizării de șantier pentru viitoarele lucrări ce vor putea fi executate de Alexim Construct Ama - după aprobarea P.U.D. aferent investiției amplasată pe strada Intrarea Rahovei, nr.8,8A,8B.
     15. Clarificări privind reluarea procedurii de aprobare a P.U.D. pentru investiția „Construire ansamblu locuințe collective” din strada Nicolae Labiș, nr.30, beneficiar S.C. Nova Arhitectura S.R.L.
     16. Regulamentul de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului la nivelul municipiului Pitești.