Vineri, MAI 14, 2021

Ordine de zi - 22.04.2020

Ordinea de zi
a ședinței 
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 
privind documentațiile urbanistice supuse avizării din data de  22 aprilie 2020, ora 14.00


1. P.U.D. – Calea Craiovei, - nr. înregistrare 33005 din 12.07.2019 - TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L.& S.C. MAIA CRAIOVEI RESIDENCE SRL - „ Ansamblu locuințe colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat” cu regim de înălțime 3S+P+8E+Dx, 4S+P+9E, 2S+P+8+Dx ;  184 apartamente
-Suprafața de teren = 5203 m2  ; Sc = 2093 mp; Scd = 18781 mp; Sc spațiu comercial= 182 mp; Sc parcare = 725 mp;
-P.O.T. maxim propus= 45,5 % ; C.U.T. maxim propus = 3,94;
- H maxim propus = 35m (27m + 6m pentru Dx+ 1,5 atic);
-spații verzi totale = 799,48mp; spații verzi simple = 370,18 mp; dale înierbate = 1431 mp;
-261 locuri de parcare : 58 l.p. exterior, 203 l.p. în parcarea subterană;
-platformă gunoi = 27 mp.
-procedura informare-consultare finalizată  R.I.C. nr. 45149/26.09.2019
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. (în raport cu condițiile impuse prin P.U.Z. aprobat prin HCL 170/27.04.2017 ( Hmaxim =17,00 m ) .

2.P.U.D. – Strada Victoriei, nr.48,52,52A,54 - nr. înregistrare 36774/07.08.2019 – EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L.& MAIA VICTORIEI RESIDENCE S.R.L. –
„ Construire ansamblu locuințe colective, birouri, servicii medicale, spații comerciale, extindere de la S+P+4E+M LA S+P+6E și remodelare clădire în curs de execuție  reabilitare și recompartimentare clădire monument”
Propuneri: Ansamblul propus este format din 5 corpuri (Corp A, Corp B, Corp C, Corp D, Corp E):
- Funcțiunea principală propusă: Locuințe colective – 106 apartamente;
- Funcțiuni conexe: spatii medicale, parcaje;
-procedura informare-consultare finalizată  R.I.C. nr. 52735/30.10.2019
-Regimul de înălțime maxim propus: S+P+6E (corp A - existent: P+M; corp B-existent: Ds+P+5E; corp C-propus: S+P+6E; corp D-propus: S+P+6E; corp E- propus: S+P+6E);
- Locuri de parcare: 125 locuri de parcare:
- 106 locuri de parcare+10% (locuri parcare vizitatori)= 117 locuri parcare;
- pentru 1.241 m2 spatii cabinete medicale = 8 locuri de parcare (1 loc parcare/200 m2)+ 20% (locuri pentru salariati/vizitatori);
- Indicatori urbanistici:  P.O.T.max = 55% ;  C.U.T.max= 2,6  ;  Hmax=24m
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. (în ședința din 12.03.2020 a fost amânată procedura de avizare pentru verificare amplasament)

3.P.U.Z.- Strada Căpitan Cuțui, nr.13 – nr. înregistrare 54356 din 06.11.2019 – S.C. NICOMARSAM IDEAL S.R.L.;
   „ Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă rezidențială- locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare”; suprafața teren 1903 mp proprietatea SC Nicomarsam Ideal SRL, Burcea Mircea, Ivan Marin. Zona studiată prin PUZ are acces auto și pietonal atât din strada Orhideelor cât și din strada Cpt. Cuțui.
-Rh = minim P+M ; maxim propus P+1E-2r; Hmaxim cornișă = 9,00 m;
-POT maxim = 35% , CUT maxim = 0,84 ;
-Spații verzi amenajate = 382,00 mp (20 %); circulații (carosabil, pietonal, parcări) = 761,00 mp;
-Platforme gunoi = 95,00 mp (5,00 %);
-procedura consultare-informare finalizată R.I.C. nr.4484/29.01.2020
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. (în ședința din 12.03.2020 a fost amânată procedura de avizare)

4.P.U.D. – Calea Câmpulung, nr.1D – nr. înregistrare 55367 din 12.11.2019 – S.C. ART DACH S.R.L. – „ Demolare construcții C1, C2, C3, extindere, modificare și schimbare destinație din hală și spații comerciale în săli de evenimente (pentru corp C1)”; suprafață teren = 3976,00 mp;
-Spații verzi propuse = 199,00 mp (5%) ; 41 locuri de  parcare pe platformă betonată;
-Rh= P+1E; Hmax = 9,00 m; POT max = 29,10 % ; CUT max = 0,45.
-procedura informare-consultare finalizată R.I.C. nr.3193/21.01.2020
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. (în ședința din 12.03.2020 a fost amânată procedura de avizare pentru verificare amplasament)

5.P.U.D. – Strada Mioarei, nr.11 – nr. înregistrare 55240 din 12.11.2019 – GĂTEJANU FLORINA DANIELA - „ Desființare locuință D+P, construire bloc locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” – 13 apartamente,  suprafața teren = 1495,00 mp; Sc= 523,25 mp; Sc desfășurată = 1046,50 mp;
-Rh = S+P+2E;  Hmax = 14,35 m ;    POT = 35,00 % ; CUT = 0,70.
-Suprafața loc de joacă = 66,31 mp;
-Suprafață spații verzi = 285,51 mp (233,96 mp sp.verde amenajat la sol+51,55 mp pavele ecologice);
-locuri de parcare = 19 l.p.
-procedura informare-consultare finalizată R.I.C. nr. 5381/03.02.2020
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U. (în ședința din 12.03.2020 a fost amânată procedura de avizare pentru verificare amplasament)

6.P.U.Z. – D.N. 65B km 4+412- nr. înregistrare 46354 din 02.10.2019 – NICOLE ASSIST LOGISTIC S.R.L. 
    „ Construire hale depozitare și servicii” ; Terenul studiat suprafață de 9417 m2 este amplasat în extravilanul municipiului Pitesti, zona de sud-est a unității administrativ teritoriale Pitești, în apropierea limitei administrative cu comuna Bradu  și a platformei industriale a  Arpechimului și are categoria de folosință arabil.
-P.O.T. maxim = 50 % ; C.U.T maxim = 1.00;
-H. maxim cornișă subzona servicii complementare IS (b) = 15.00 m (R.h.maxim = P+3E);
-H. maxim cornișă subzona industriala I (b) = 10.00 m (R.h.maxim = P.înalt).
-Spații verzi: sunt prevazute spatii verzi pe 20,00% din suprafata terenului.  Se propune o perdea de protectie cu lățime l=1,00 m paralelă cu limitele estică și vestică.
- procedura informare-consultare finalizată  R.I.C. nr. 5099/31.012020
- se va supune avizării  în ședința C.T.A.T.U.

7.P.U.Z. – Strada Ovid Densușianu, nr.2 – nr. înregistrare 59682 din 04.12.2019 - PLOSCĂ GHE. și PLOSCĂ MARIA – „ Ansamblu locuințe colective P+4E – trei imobile” –  suprafața teren= 3632 mp
-Regim maxim de înălțime P+4E ; Hmax = 17,00m ;
-POT max = 40% ; CUT max = 1,8 (1,5 majorat cu 20%);
-spații verzi = 540,50 mp (15%)
-loc de joacă = ....... mp
• Accesul este dificil  între zona parcării din spatele blocurilor existente către bulevardul Nicolae Balcescu și strada Ovid Densusianu . Panta este este destul de mare iar unghiul străzii care urcă catre amplasament este strans. În orele de trafic se constată aparitia unor blocaje privind acesibilitatea în cartier, prin strada Ovid Densușianu.
- procedura informare-consultare finalizată R.I.C. nr. 6110/05.02.2020
- se va supune avizării  în ședința C.T.A.T.U.

8.P.U.Z. – Strada Fântânii, nr.39 – nr. înregistrare 4122 din 27.01.2020 - STROE MIHAI DRAGOȘ și STROE ELENA CRISTINA
  „ Clădire locuințe colective P+4E” – 17 apartamente; suprafața teren = 894,39 mp; Scp= 357,7 mp; -     suprafață spații verzi = 155,30 mp (17,36%); 
-loc de joacă = 15,00 mp;
-Rh = P+4E; Hmaxim =15,00 m; POT max= 40,00 % , CUT max = 1,76.
- procedura consultare-informare finalizată; R.I.C. 802/09.01.2020
-se va supune avizării în ședința C.T.A.T.U.

9.P.U.Z. – Smeurei, 8A, 8B, 8C - nr. înregistrare 12915 din 11.03.2020 - PERFECT HOUSE LUX S.R.L. - „ Imobil tip locuinte colective cu regim de inaltime propus Sb+Ds+P+4E – 5r cu functiuni complementare locuirii – birouri, spatii comerciale, spatii  medicale” – 30 apartamente;
-P.OT. maxim propus = 50.00 %; C.U.T. maxim propus = 2.40;
-H. maxim propus = Sb+Ds+P+4E – 5r.
-procedura informare-consultare; R.I.C. nr.12842/11.03.2020
-se va supune avizării în ședința C.T.A.T.U.

10.P.U.D – strada Trivale, nr.8 – nr. înregistrare 60424 din 18.12.2018 - ILIE ALEXANDRU - „ Construire imobil servicii și locuințe colective S+P+3E” – 4 apartamente (et II și III) spații medicale la parter și etaj I; suprafața teren = 516m2 ;
-Suprafața construită propusă = 387,00 m2; Suprafață desfășurată propusă = 1238,40 m2;
-H maxim = 17,00 m ; P.O.T. max  =  75 %;  C.U.T. max = 2,4 ;
-10 locuri de parcare (amplasate la subsol);
-Spații verzi - o suprafață de 50,00 mp amenajată la sol, 80,00 mp spații verzi amenajate pe terasa (terasa verde).
-Procedura informare-consultare finalizată R.I.C. nr. 2515/17.01.2019
- În ședința C.T.A.T.U. din 12.03.2020 a fost retras de pe ordinea de zi;
-reluare procedura avizare în C.T.A.T.U.;

11.A.O. - strada Gârlei – Zamfirești f.n. – nr. înregistrare 1878 din 14.01.2020 – S.C. MONOHOUSE ROMÂNIA S.R.L., BRĂNESCU ION, IVANA NICOLAE ȘI MOGOIU ARON
„ Construire imobil locuințe individuale sau colective” suprafața teren = 35542 mp;
-regim de înălțime = S/Ds+P+2E; H maxim propus = 11,00 m; POTmax =35%; CUTmax =1,05;
-regim de înălțime = S/Ds+P-5E; H maxim propus = 22,00 m; POTmax = 40%; CUTmax=2,00.
-se va supune avizării în ședința C.T.A.T.U.

12. A.O. – aleea Vasile Goldiș, nr. 3-5 – nr. înregistrare 5194 din 31.01.2020 - DĂNESCU VASILE
„ Construire locuințe colective cu regim mediu de înălțime” suprafața teren = 2940,00 mp;
-Regim de înălțime propus = Ds+P+5E ;
-POT max =40,00 % ; CUT max = 2,00.
-se va supune avizării în ședința C.T.A.T.U.