Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 23.09.2019

Ordinea de zi a ședinței 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 
privind documentațiile urbanistice supuse avizării din data de 23.09.2019


 Avize de oportunitate :


1. S.C. PERFECT HOUSE LUX S.R.L. – Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare S+Ds+P+4E-5r ; 30 unități locative
      Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.204/2004, terenul studiat este situat în  LA2 – suprafața destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor; terenul este situat în zona protejată cu valoare istorico - arhitecturală – situl urban b-dul Republicii.
      Suprafață teren = 1418 mp;
      Amplasament: strada Smeurei nr.8A, 8B, 8C;
      Propuneri: amplasarea unui imobil cu locuințe colective, cu regim de înălțime propus S+Ds+P+4E-5r  cu funcțiuni complementare locuirii, birouri, spații comerciale, spații medicale, etc. amenajări auxiliare ( accese pietonale și carosabile, spații verzi).
       P.O.T. maxim propus = 50% ; C.U.T. maxim propus = 2,40 ;

2. ȘTEFĂNESCU MIOARA – Construire clădire locuințe colective și birouri, S/D+P+5-6E
      Suprafață teren = 2615 mp;
      Amplasament: strada Ion Minulescu, nr.21, cartier Găvana;
      Propuneri: amplasarea unui imobil cu locuințe colective, cu regim de înălțime propus S+Ds+P+5-6E  și spații cu altă destinație complementare locuirii.
       P.O.T. maxim propus = 30% ; C.U.T. maxim propus = 2,1 ; H maxim = 21,5 m.

3.  NECȘULESCU IOANA – Construire clădire locuințe colective și amenajare parcaje, S+P+4E
     Suprafață teren = 820 mp;
     Potrivit P.U.G. al municipiului Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat în UTR 15, LM15 a+b, subzona locuințe cu regim mic de înălțime (P+2E) cu posibilități de îndesire.   
     Amplasament: aleea Florian Becescu, nr.15, cartier Trivale;
     Propuneri: amplasarea unui imobil cu locuințe colective și amenajare parcaje, cu regim de înălțime propus S+P+4E,
     P.O.T maxim propus = 46% ; C.U.T. maxim propus = 2,20 ; H maxim la cornișă = 16,00 m.
 
4.   DĂNESCU VASILE – Construire clădiri locuințe colective, regim de înălțime de la P+3E la Ds+P+5E;
Suprafața teren = 2940 mp;
Potrivit P.U.G. al municipiului Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat în UTR 18, subzona LM (a+b), destinația stabilită fiind de zonă rezidențială – locuințe cu regim mic de înălțime, cu posibilități de îndesire și funcțiuni complementare admise.
Amplasament = aleea Vasile Goldiș, nr.3-5, cartier Găvana III;
Propuneri:  două imobile cu locuințe colective și amenajare parcaje, cu regim de înălțime propus P+3E și Ds+P+5E,
P.O.T. maxim propus = 40 % ; C.U.T. maxim propus = 2,00 ; H maxim = 17,00 m.

5.   MOGOIU ARON și MOGOIU FILOFTEIA, BRĂNESCU ION, BRĂNESCU MARIA și BRĂNESCU DORINEL, S.C. MONO HOUSE ROMÂNIA S.R.L., IVANA NICOLAE – construire clădiri locuințe colective cu funcțiuni complementare, regim de înălțime propus de la S/Ds+P+2E la S/Ds+P+4-5E
                Suprafața teren = 33062 mp;
                Amplasament = strada Gârlei și strada Zamfirești, cartier Găvana;
                Propuneri: construire clădiri cu locuințe colective cu funcțiuni complementare, regim de  înălțime propus de la S/Ds+P+2E la S/Ds+P+4-5E,
a) Pentru locuințe cu regim mic de înălțime S/Ds+P+2E: 
P.O.T. maxim propus = 35% ; C.U.T. maxim propus = 1,05
b)   pentru locuințe cu regim mediu de înălțime  S/Ds+P+4-5E:  
                P.O.T. maxim propus = 40,00% ; C.U.T. maxim propus = 2,00.

 

Documentații de urbanism

6.  S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L.; S.C. MAIA VICTORIEI RESIDENCE S.R.L. – P.U.D. -
           „ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SERVICII MEDICALE, SPAȚII COMERCIALE, EXTINDERE DE LA S+P+4E+M LA S+P+6E ȘI REMODELARE CLĂDIRE ÎN CURS DE EXECUȚIE  REABILITARE ȘI RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE MONUMENT”
Amplasament: Strada VICTORIEI NR. 48, 52-52A, 54; amplasamentul studiat cu suprafață de 4277mp este construit în proporție de 18%, suprafața fiind ocupată de un corp în curs de execuție S+P+4E+M conf. Autorizației nr. 241/11.04.2017 și de construcția monument de arhitectură “Casa Gheorghe Nițulescu” cu regim de înălțime P+M.
Propuneri: Ansamblul propus este format din 5 corpuri (Corp A, Corp B, Corp C, Corp D, Corp E):
- Funcțiunea principală propusă: Locuințe colective – 106 apartamente;
- Funcțiuni conexe: spatii medicale, parcaje;
- Regimul de înălțime maxim propus: S+P+6E (corp A - existent: P+M; corp B-existent: DS+P+5E; corp C-propus: S+P+6E; corp D-propus: S+P+6E; corp E- propus: S+P+6E);
- Locuri de parcare: 125 locuri de parcare
      - 106 locuri de parcare+10% (locuri parcare vizitatori)= 117 locuri parcare;
      - pentru 1241 mp spatii cabinete medicale = 8 locuri de parcare (1 loc de parcare/200mp)+ 20% (locuri pentru salariati/ vizitatori);
- Indicatori urbanistici:  P.O.T.max = 55% ;  C.U.T.max= 2,6  ;  Hmax=24m

7. DĂNESCU VASILE – P.U.D.
„CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”
Amplasament: terenul este situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș, nr.24, cartier Găvana;  locuințe individuale, cu acces auto și pietonal din strada Nicolae Labiș (pe drum de acces propus pe limita sud-estică a proprietății);
Potrivit P.U.G. al municipiului Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat în zona de locuințe și funcțiuni complementare – locuințe cu regim mic de înălțime: minim P+M și maxim P+2E;
Propuneri: construirea unui ansamblu de locuințe individuale construite în regim cuplat pe o latură și izolat, cu regim de înălțime P+M și un drum de servitute.
- Suprafața terenului = 1360, 00 mp;
- Funcțiunea principală propusă: rezidențială - locuințe individuale construite în regim cuplat (trei imobile) pe o latură și izolat (o locuință);
- Regimul de înălțime maxim propus: P+M;
- Locuri de parcare: 7 locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului;
- Indicatori urbanistici:  P.O.T.max = 35,00 % ;  C.U.T.max = 0,70  ;  Hmax = 7,50 m

8.  MARIN LUCIAN - P.U.D. - reanalizare
          „ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ” versiunea V.02; 14 unități locative;
           Amplasament: terenul este situat pe strada BRADULUI, nr. 20A, cartier Trivale, municipiul Pitești, cu acces din aleea care comunică cu strada Bradului (aleea Gheorghe Alesseanu) ;
           Suprafața terenului studiat în P.U.D. – 761,00 mp
           Propuneri construirea unui imobil cu locuinte colective cu regim de inaltime P+3E-4r, cu 14 apartamente și 17 locuri de parcare.
 -  Indicatori urbanistici:  P.O.T. maxim = 39%; C.U.T. maxim = 1,50;
 -  Regim de înălțime maxim propus: P+3E-4r; H.maxim = 12,60 m;
 -  Spații verzi - o suprafață de 153,50 mp spatii verzi amenajate la sol (20,17%)
Accesul auto și pietonal se va realiza din aleea Gheorghe Alesseanu (limita S de proprietate), propusă spre modernizare prin lărgire l=5,00 m.
În urma ședinței C.T.A.T.U. din 19.08.2019 s-a stabilit verificarea în teren a amplasamentului studiat.

9.  S.C. TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L., S.C. MAIA CRAIOVEI RESIDENCE S.R.L.- PUD–  reanalizare
„ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI SPAȚII MEDICALE, CU PARCAJ ETAJAT, IMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”
 – 184 unități locative
Amplasament: teren situat pe Calea Craiovei , municipiul Pitești;
Suprafața de teren studiată în P.U.D. -  5200 mp.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 170/2017, terenul este situat în subzona mixtă LM – clădiri cu regim înalt de înălțime- locuințe, comerț, alimentație publică, servicii și echipamente publice, servicii manageriale; Indicatorii urbanistici aprobați anterior fiind:
- pentru subzona L (locuire): P.O.T. maxim=40%; C.U.T.maxim=2,0;
- pentru subzona LM (mixtă):  P.O.T. maxim=60%; C.U.T.maxim=3,95;
-     înălțimea maximă D+P+4E ; H maxim (cornișă/atic) =  15,80m, măsurată în condițiile regulamentului aferent PUZ aprobat prin HCL 170/2017.
Propuneri: construirea unui ansamblu cu locuinte colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat, imprejmuire și organizare de șantier, cu regim de înălțime 3S+P+8E+Dx, 4S+P+9E, 2S+P+8+Dx, cu 184 apartamente.
- Funcțiunea propusă: mixtă (locuire și spații cu funcțiuni complementare)
- Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 45,5%; C.U.T. maxim = 3,94; H maxim = 35m (la atic)?????
- Nr. total locuri parcare: 261 locuri propuse;
- Spații verzi: o suprafață de 370 mp + dale înierbate 1431 mp.
         În urma ședinței C.T.A.T.U. din 19.08.2019  s-au cerut clarificări cu privire la accesele din strada Craiovei.
        
10. VĂCARU SORIN și VĂCARU RAMONA - P.U.D. – reanalizarea documentației (a fost modificată) 
„ CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ ” cu regim de înălțime: 2S+P+5-6E, cu 27 unități locative. 
Amplasament: strada Victoriei, nr. 16, municipiul Pitești. 
Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 204/2004, terenul este situat în interiorul zonei protejate (subzonă LP), în zona centru nou, frontul II, destinată funcțiunilor cu caracter central - instituții publice, servicii și locuire.
Indici urbanistici maxim admiși pentru zonă mixtă, conform P.U.Z.:  POT = 60 %; C.U.T. = 3,4.
Teren situat în zonă protejată cu valoare istorico-arhitecturală.
S. teren studiat în P.U.D.= 1.137 m2   Acces auto și pietonal din pasajul Școlilor.
Propuneri: clădire multifuncțională 2S+P+5-6E, cu locuințe colective (27 unități locative) și spații cu altă destinație funcțională (în suprafață desfășurată de  537,65 m2) .     
- Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  60%,;   C.U.T. = 3,4;   H max. atic =  29,85 m.
- Sc = maxim 682,2 m2;    Sc.d. = 3865,8 m2
- Locuri de parcare propuse : 42 (15 locuri parcare la nivelul solului)
- Spații verzi: 102 mp la nivel; platforme/rampe auto cu dale înierbate 373 mp;
- Platformă gospodărească: 5,40 mp

11.  ILIE ALEXANDRU și ILIE LUCICA MARINELA - P.U.D. – V02 - reanalizare
(nu s-a stabilit varianta pt. circulație)
„ CONSTRUIRE  IMOBIL SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE ” – 4 unități locative;
Amplasament: terenul este situat pe strada Trivale, nr.8, municipiul Pitești și este situat într-o zonă rezidențială - locuințe individuale și colective de înălțime medie: min P+2E și funcțiuni completare locuirii, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004.
Suprafața terenului studiat în P.U.D. - 516 mp
           Propuneri construirea unui imobil pentru servicii și locuințe colective cu regim de înălțime S+P+3E; servicii (parter și et.1); 4 apartamente (et. 2 și et. 3); Amplasarea clădirii: 3 laturi pe calcan;
           Sc= 387 mp; Sc desfășurată= 1238 mp.
- Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 75 %; C.U.T. maxim  = 2,4;
- Regim de înălțime maxim propus: S+P+3E;  H.maxim  = 17,00 m;
- Locuri de parcare: 10 locuri de parcare propuse
- Aliniament: 3,5 m de la limita proprietății
- Spații verzi: 50,00 mp la sol și 80,00 mp pe acoperiș de tip terasă.
 Accesul pietonilor și autovehiculelor: se va asigura direct din strada Trivale, pe o rampă auto cu o lățime minimă de 3,50 m.
În urma ședinței C.T.A.T.U. din 19.08.2019 s-a stabilit modificarea (refacerea) documentației numai pentru funcțiunea de locuire, fără spații comerciale .

12. ȘERBAN MĂDĂLIN și ȘERBAN DORINA CRINA – P.U.D. - reanalizarea documentației (retragerile față de limitele laterale modificate ?)- obiecții vecini
„ CLĂDIRE CU LOCUINȚE COLECTIVE” cu regim de înălțime S+P+3E, cu 16 apartamente (4 apartamente pe nivel).
Amplasament: strada Gheorghe Lazăr, nr.15 .
Suprafața teren studiat în P.U.D.= 1095 mp; conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.204/2004 terenul studiat este situat în zona centrală LA2- funcțiuni admise cu caracter central, servicii și locuințe. Indicatorii maxim admiși în zonă: P.O.T. maxim=40% ; C.U.T.maxim= 2,4+0,5 (terenuri alipite)
Propuneri: clădire cu locuințe colective S+P+3E, 16 unități locative.
- Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  39,97%,;  C.U.T. = 1,55 ;   H max. (atic) =  12,90 m.
- Sc parter = maxim 406 m2;    Sc desfășurată = 2131 m2
- Locuri de parcare propuse : 18 locuri (14 locuri parcare la subsol și 4 locuri pe platforme betonate la nivelul solului);
- Spații verzi: o suprafață de 216,8 mp (amenajată la sol);
- Loc de joacă: 53,8 mp;
Accesul pietonal se poate face atât din strada Ghe. Lazăr cât și din strada Sf. Vineri, accesul auto se poate realiza numai  din strada Ghe.Lazăr.
În urma ședinței C.T.A.T.U. din 19.08.2019  s-au cerut modificări ale limitelor laterale.


Diverse:


        13.  Propunere - Regulament organizare și funcționare C.T.A.T.U.

       

        14. Raport privind obligativitatea actualizării documentațiilor de urbanism (P.U.Z. / P.U.D.) aprobate fără precizarea termenului de valabilitate