Miercuri, IANUARIE 27, 2021

Proiect de act normativ cu privire la aprobarea regulamentului referitor la executarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti pe teren aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti

Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitoare la aprobarea Regulamentului referitor la executarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti pe teren aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti”.

Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.