Luni, IANUARIE 18, 2021

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare .

Proiectul hotărârii consiliului local privind instituirea taxei speciale de salubrizare poate fi consultat aici.

Anexa conținând proiectul Regulamentului privind taxa specială de salubrizare poate fi consultat aici.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.