Duminica, IANUARIE 17, 2021

Proiect de hotârâre referitor a aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată, situat în municipiul Piteşti, strada Florilor nr. 4, pentru Extindere şi supraetajare imobil existent, refacere împrejmuire.

           Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată, situat în municipiul Piteşti, strada Florilor nr.4, pentru „Extindere şi supraetajare imobil existent; refacere împrejmuire”.
           Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ. 
           Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
          Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.