Luni, IANUARIE 18, 2021

Proiect de hotărâre referitor la acordarea de facilităţii fiscale de la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice.

           Dând click aici puteți consulta proiectul de hotărâre privind „procedura de acordare a facilităţii fiscale de la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice, pentru locuinţa de domiciliu, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 381/18.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, cu modificările şi completările ulterioare”.
           Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ. 
          Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul Relaţii Publice, intrarea D.
          Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.