Luni, IANUARIE 18, 2021

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea „Strategiei de dezvoltare a activității de termoficare din municipiul Piteşti pe perioada 2015-2020".

            Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea „Strategiei de dezvoltare a activității de termoficare din municipiul Piteşti pe perioada 2015-2020””.
            Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
           Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
           Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.