Vineri, IANUARIE 22, 2021

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenurile proprietate privată situate în municipiul Piteşti, Str.Nicolae Dobrin f.n., si respectiv Str.G-ral Toma Ghenea nr.26A .

      Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată, situat în municipiul Piteşti, strada Nicolae Dobrin f.n. (fostă str. Zorilor nr.8A, 8.bis) pentru Clădire locuinţe colective” şi respectiv proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada G-ral Toma Ghenea nr.26A pentru Locuinţă şi împrejmuire teren”.

       Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.