Duminica, IANUARIE 17, 2021

Proiecte de hotărâri referitoate la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015, precum şi la validarea Planului local de acţiune privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2014-2016

          Dând clic aici şi aici puteţi consulta proiectele de hotărâri referitoare la „stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015”, precum şi la „validarea Planului local de acţiune privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2014-2016”.
          Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ. 
          Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
          Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.