Marti, OCTOMBRIE 20, 2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A
PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI

 

Prezentare generală a instituției:

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 2006, în baza dispozițiilor H.C.L. nr. 9/31.01.2006, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, finanţată integral de la bugetul local, directorul executiv al SPEPMP fiind ordonator terţiar de credite.

Obiectul de activitate: Servicii de administrație publică generală
Cod CAEN: 8411
Adresa: Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, cod poștal 110017
Tel: 0248.210.380
Fax: 0248.210.280
E-mail: spepmp@yahoo.com
             spepmp@gmail.com
CIF: RO 18812396
Operator de date cu caracter personal nr. 14802

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură administrarea spaţiilor locative şi cu altă destinaţie aflate în patrimoniul municipiului Piteşti, date în acest scop la S.P.E.P.M.P.;
b) urmăreşte derularea contractelor încheiate de către diverse persoane fizice şi juridice cu Municipiului Piteşti, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al municipiului, precum şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;
c) asigură administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
d) asigură evidenţa şi administrarea parcărilor, pasajelor şi a toaletelor publice din municipiul Piteşti;
e) asigură funcţionarea iluminatului stradal şi pietonal, a iluminatului arhitectural şi a iluminatului ornamental–festiv, în limitele şi competenţele prevăzute de lege;
f) asigură activitatea de agrement şi sport, în bazele aflate în administrarea S.P.E.P.M.P.;
g) asigură administrarea fântânilor arteziene şi a ceasurilor stradale situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
h) asigură activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân, pierdute sau abandonate, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
i) asigură activitatea de incinerare a deşeurilor periculoase în cadrul Incineratorului ecologic.

Conducerea instituției este asigurată de:

Director executiv – Gheorghe ZAHARIA
Șef Serviciul Financiar, Contabilitate –  Roxana RIZEA
Structura organizatorică - compartimente funcționale:

1. Serviciul Financiar, Contabilitate - șef serviciu, Roxana Rizea;
2. Serviciul de Iluminat Public - șef serviciu, Cristina Popa;
3. Serviciul Exploatare Parcări - șef serviciu, Eduard-Alexandru Marcu;
4. Serviciul Administrare Bazin de Înot și Baze de Agrement - șef serviciu, Nicoleta-Aurora Dobre;
5. Secția Întreținere Patrimoniu - șef secție, Florin-Răzvan Stancu;
6. Biroul Resurse Umane - șef birou, Nicoleta-Cristina Diaconescu
7. Biroul Fond Locativ şi Spaţii cu Altă Destinaţie - șef birou, Alexandru-Bogdan Stancu;
8. Biroul Biroul Urmărire, Executare Contracte şi Reclamă–Publicitate - șef birou, Alina Berechet;
9. Compartimentul Investiţii, Achiziţii;
10. Compartimentul Juridic;
11. Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”;
12. Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj;
13. Compartimenul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului;
14. Atelierul Întreținere Parcuri     

Programul de funcţionare al instituției:
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi:                     08:00 – 18:30
Vineri:                 08.00 – 13:30

Serviciul Exploatare Parcări - programul de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri:  10:00 – 15:00
Joi:    10:00 – 12:00  și 15:30 – 18:30
Vineri: 10:00 –  13:30
Tel: 0348.433.444
E-mail: serviciul.parcari@gmail.com
Platforma on-line a locurilor de parcare de reședință din municipiul Pitești: www.parcaripitesti.ro

Serviciul de Iluminat Public - preluare sesizări / deranjamente privind iluminatul public:
Tel.: 0248.21.21.33
E-mail: dispecerat.iluminatpublic@gmail.com