Sambata, OCTOMBRIE 24, 2020

Tarife servicii publice.

          JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
 
PREŢURILE ŞI TARIFELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND
CU DATA DE 01.04.2019
 
SERVICIUL PRESTAT
PREŢURI / TARIFE
POPULAŢIE
(inclusiv T.V.A.)
PREŢURI / TARIFE
PERSOANE JURIDICE
(exclusiv TVA)
BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ
4,00 lei/mc
3,67 lei/mc
Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Arges şi S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Legea nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
CANALIZARE EPURARE APE UZATE
4,13 lei/mc
3,79 lei/mc
ENERGIE TERMICĂ
260 lei/Gcal
366,22 lei/Gcal ( preţ local mediu )
Contractul de delegare nr. 9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv Argeş şi S.C. Termo Calor Confort S.A.
H.C.L. nr. 25/31.01.2019
H.C.L. nr.95/21.03.2019
COLECTARE ŞI TRANSPORT GUNOI MENAJER
10,15 lei/lună/persoană
80,24 lei/mc deşeuri municipale precolectate selectiv
110,34 lei/mc deşeuri municipale în amestec
51,72 lei/mc deşeuri biodegradabile
Contractele de concesiune nr. 068/2012 și nr. 086/2012, încheiate între A.D.I. Servsal Arges şi Asocierea S.C.T.D.M.
TARIF UNIC 107,11 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri rezultate din construcţii şi demolări
TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
2,00 lei/1 călătorie
 
Contractul de delegare nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Piteşti şi S.C. Publitrans 2000 S.A.  H.C.L. 178/24.11.2016