Marti, IULIE 7, 2020

A.D.P.Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de muncitor necalificat

A N U N Ţ

 
În data  de 15 octombrie 2018,  orele 10.00,  la sediul Grădinii Zoologice (Pădurea Trivale)  din cadrul  A.D.P.Piteşti, se organizează concurs pentru ocuparea a două posturi  vacante de muncitor necalificat (crescător, îngrijitor animale sălbatice captive) pe perioadă determinată de 12 luni.


Condiţii de participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 18 ani;
-trebuie să aibă studii minim 8 clase;
-fara vechime;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
- să aibă scrisul lizibil (citeţ, descifrabil).
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 03.10.2018, orele 12.00;
- în data de 04.10.2018  orele 1200 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea celor două posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Grădina Zoologică Trivale constă în probă practică şi interviu:
o proba practică va avea loc în data de 15.10.2018  începând cu ora 10.00;
o interviul  va avea loc în data de 17.10.2018 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.