Duminica, MAI 31, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic, din Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 17.10.2018, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești sau administrație publică;
-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu certificat/diploma de absolvire a unor cursuri în domeniu;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 17.10.2018, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 22.10.2018, ora 10.00 – interviul.   
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro sau de la avizierul situat la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din str. Victoriei nr. 24, intrarea ”D”  - Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon nr. 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 01.10.2018.

Pentru a consulta actele necesare, click aici.
Pentru a consulta bibliografia, click aici.
Pentru a consulta rezultatul probei selecţiei dosarelor, click aici.
Pentru a consulta rezultatul comisiei de soluționare a contestațiilor, click aici.
Pentru a consulta rezultatul probei scrise, click aici.
Pentru a consulta rezultatul final, click aici.