Joi, MARTIE 4, 2021

Proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenurile situate în municipiul Piteşti, strada Depozitelor f.n. și la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada Nicolae Brânzeu nr.13A

 
             Dând clic aici şi aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenurile situate în municipiul Piteşti, strada Depozitelor f.n., în vederea construirii unei Hale depozit materiale de construcţie, spaţii birouri, împrejmuire teren, cabină poartă, platforme betonate şi parcări auto” respectiv proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada Nicolae Brânzeu nr.13A”.
             Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectule menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
            Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.