Joi, MARTIE 4, 2021

Proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Piteşti, Calea Bucureşti nr.2A, pentru Supraetajare clădire existentă – de la D+P+1-2.E la D+P+2-3.E şi respectiv proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezmembrare terenuri în vederea înstrăinării, în zona Turceşti F.N. din municipiul Piteşti.


           Dând clic aici și aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Piteşti, Calea Bucureşti nr.2A, pentru Supraetajare clădire existentă – de la D+P+1-2.E la D+P+2-3.E” şi respectiv proiectul de hotărâre referitor la „aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezmembrare terenuri în vederea înstrăinării, în zona Turceşti F.N. din municipiul Piteşti”.
           Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa
primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D. 
           Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.