Marti, IULIE 7, 2020

Rezultatul examenului organizat în data de 23.11.2017 pentru promovarea în funcția de Director al Centrului National de Informare și Promovare Turistică Pitești

REZULTATUL

examenului organizat în data de 23.11.2017 pentru promovarea în funcția de

Director al Centrului National de Informare și Promovare Turistică Pitești

 

Nr.

crt

Nume si prenume

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practica

Punctaj proba interviu

Punctaj total 

Rezultat

Admis/Respins

1.

Chiriță Ionuț

75,67

96,34

93,67

88,56

ADMIS

 

NOTĂ:

 • Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011,pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare:

   
  - sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte la fiecare proba de concurs
   
 • candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisării rezultatului, la sediul Primăriei Municipiului Piteşti, intrarea D.
   
  Afişat astăzi, 23.11.2017  ora  18:50.