Marti, IULIE 7, 2020

Administraţiei Domeniului Public Piteşti organizează examen/concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, vacante de muncitor, treapta 1

A N U N Ţ

Administraţiei Domeniului Public Piteşti organizează examen/concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, vacante de muncitor, treapta 1

 

În data  de 21 decembrie 2017,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, str. Obor, nr.3, se organizează examen/concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, vacante de muncitor, treapta 1, pe perioadă determinată de 12 luni astfel:

- 1 post de electrician
- 1 post de instalator

Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 30 ani;
- studii  medii;
- calificări/ autorizaţii specifice postului pe care candidează:;
- să aibă vechimea în muncă/ în meserie minim 5 ani;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011;

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 12.12.2017, orele 12.00;
- în data de 14.12.2017  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor consta în  următoarele probe:
   -proba scrisă va avea loc în data de 21.12.2017 începând cu ora 10.00;
   -proba practică va avea loc în data de 22.12.2017 începând cu ora 10.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248.223526, interior 113.