Sambata, OCTOMBRIE 24, 2020

Proiectele de hotărâri privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal, strada Căpitan Ion Cuțui, nr.13, județul Argeș”, respectiv aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, DN 65B km 4+412, județul Argeș”.

Dând click aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâri privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă rezidențială - locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare”,  pe terenurile situate în municipiul Pitești, strada Căpitan Ion Cuțui, nr.13, județul Argeș”, respectiv aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Construire hale depozitare și servicii”, pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, DN 65B km 4+412, județul Argeș”.