Marti, IULIE 7, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice din cadrul Compartimentului Calitate și Control Intern, Protecția Datelor cu Caracter Personal, Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 13.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Calitate și Control Intern, Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 13.02.2019, ora 10.00 – proba scrisă
- 18.02.2019, ora 11.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 09.01.2019 - 28.01.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru declarație pe propria răspundere, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru rezultat selectie dosar, click aici
Pentru a consulta rezultatele obținute la proba scrisă, click aici.
Pentru a consulta rezultatul contestației la proba scrisă, click aici
Pentru a consulta rezultatul final, click aici