Duminica, IUNIE 7, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 04.02.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice de executie din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 04.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice de executie, vacante din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană:
a) 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior;
b) 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant
   Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor inginerești;
-  vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani, numai pentru postul de inspector, clasa I, gradul superior;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 04.02.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 08.02.2019, ora 9.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro,  de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 03.01.2019 - 22.01.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

 

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici
Pentru Formular pentru înscriere la concurs, , click aici
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, , click aici
Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici
Pentru a consulta fișele posturilor, click aici.
Pentru a consulta selectia dosarolor, clic aici
Pentru a consulta rezultatul probei scrise, click aici.
Pentru a consulta rezultatul final, click aici