Marti, NOIEMBRIE 24, 2020

Anunț proiect de hotărâre PUD pentru „Construire clădire cu apartamente D + P + 2E + 3retras” - str.Maior Gheorghe Șonțu, nr. 2B”, precum și proiectul de hotărâre PUD „Construire hotel 4 stele cu regim de înălțime propus S+P+4E, prin desființarea corpului C2 (inițial C4) și desființarea parțială, supraetajarea și extinderea corpului C1 (inițial C3)”, - bld. Nicolae Bălcescu Nr. 143"

Dând click aici, puteţi consulta proiectul de hotărâre “privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire clădire cu apartamente D + P + 2E + 3retras” pe terenul situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Maior Gheorghe Șonțu, nr. 2B”, precum și proiectul de hotărâre “ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hotel 4 stele cu regim de înălțime propus S+P+4E, prin desființarea corpului C2 (inițial C4) și desființarea parțială, supraetajarea și extinderea corpului C1 (inițial C3)”, pe terenul situat în municipiul Pitești, județul Argeș, bulevardul Nicolae Bălcescu Nr. 143”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.