Marti, IULIE 7, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane

A N U N Ţ

 Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 29.11.2018, ora 10.00,  la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a  funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
 - vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
 - cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
 - certificat de absolvire a unui curs de Inspector în domeniul  Securității și Sănătății în Muncă;
 - certificat de absolvire a unui curs de Inspector Resurse Umane;
 - cunoștințe de limba engleză, nivel de cunoaștere mediu, care vor fi testate în cadrul concursului;
 - condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
 -29.11.2018, ora 10.00 – proba  scrisă;
 -05.12.2018, ora 10.00 – interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  22.11.2018.


 Pentru consultare acte necesare click aici
 Pentru consultare bibliografie click aici

Pentru rezultat selectie dosare click aici

Pentru a consulta rezultatul probei scrise, click aici